1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Anayasa Mahkemesi'nin Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. Madde Hakkındaki Kararı Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesi'nin Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. Madde Hakkındaki Kararı Resmi Gazetede

Anayasa Mahkemesinin; Aile Hekimliği Hakkında ki Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı. Peki Mahkeme Ne Karar Verdi? ...10 Ocak 2015 Resmi Gazete

A+A-

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinin Anayasa’nın 7. Maddesine, 50.Maddesine ve 128. Maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptalinin istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davanın kararı 10 Ocak 2015 tarihli Resmi gazetede yayımlandı.

Peki Anayasa Mahkemesine Dava Ne İçin Açıldı, ve Anayasa mahkemesi açılan dava ile ilgili nasıl bir karar aldı. Şimdi My Memur Olarak dilimiz döndüğünce açıklamaya ve örneklemeye çalışalım.

Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. Maddesi Derki;

Madde 8- Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fizikî ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İşte iptal Davası Bu Madde İçin Açıldı.Dava Açılırken Anayasa’nın 7. Maddesine, 50.Maddesine ve 128. Maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bulunan 3 Madde Şu Şekilde;

MADDE 7- Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

MADDE 50- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

MADDE 128- Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.

PEKİ KARAR NE

Mahkeme Birinci Fıkranın Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE Karar verdi.

İkinci fıkrasının “Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar...” ve “...Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. ” bölümlerinin “sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı ” yönünden Anayasaca aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE karar verdi.

KARAR METNİ

RESMİ GAZETE

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler