1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Meb Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu TIKLAYINIZ 4 Ağustos 2014

Meb Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu TIKLAYINIZ 4 Ağustos 2014

meb görevde yükselme sınavı, Görevde Yükselme Sınavı kılavuzu, milli eğitim bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı , Görevde Yükselme Sınavı 2014, 2014 Görevde Yükselme Sınavı Kılavuzu, Görevde Yükselme Sınavı sonuçları, Milli Eğitim Görevde Yükselme Sınavı

A+A-

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2014

Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 2014/Pr Nu:06-2014/Pr Nu:06-1 No'lu protokollere göre hazırlanmıştır.

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE

OKUYUNUZ.

MEB İl İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

II II GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAKVİMİİ

SINAV ÜCRETİ YATIRMA VE SINAV BAŞVURUSU

FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAV

SONUÇ İLANI

04/08/2014­

13/08/2014

01/09/2014

13/09/2014 Cumartesi Günü Saat : 10:00

09/10/2014

iletişim bilgileri.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(İKGM)

Taşra Atama Çalışma Grubu (Taşra Teşkilatı Şef -Memur Kadroları İçin )

Tel : 0 (312) 413 18 35 - 413 18 71 Faks : 0 (312) 418 23 43

Merkez Atama Çalışma Grubu (Merkez Teşkilatı Şef -Memur Kadroları İçin )

Tel : 0 (312) 413 17 53 -413 17 61 Faks : 0 (312) 418 28 59

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÖDSGM)

Tel :        0 (312) 497 40 07-497 40 08

Faks : 0 (312) 497 4039-497 41 44-499 40 63

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

1-GENEL AÇIKLAMALAR

UNVANI

TEŞKİLATI

TOPLAM

MERKEZ

TAŞRA

ŞEF

231

2650

2881

MEMUR

70

3000

3070

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına katılmak isteyen ve aşağıda belirlenen başvuru şartlarını taşıyan personelin 04 - 13 Ağustos 2014 tarihleri arası elektronik ortamda başvuruları alınacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatı Şef ve Memur kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme sınavı 13 Eylül 2014 Cumartesi Günü Saat : 10:00'da ANKARA, İSTANBUL İZMİR, ADANA, BURSA, ANTALYA, KAYSERİ, SAMSUN, TRABZON, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, VAN, EDİRNE, GAZİANTEP, DENİZLİ, ERZURUM, ESKİŞEHİR, KONYA, ZONGULDAK, SİVAS illerinde yapılacaktır.

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde: " (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması hâlinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir. " hükme göre merkez ve taşra teşkilatı boş kadrolarının dereceleri, sayıları, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları, sınavdaki ağırlıkları ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir.

2. BASVURU ESASLARI

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yer alan hükümler gereği;

a)             İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla (13 Ağustos 2014) gerekli şartları taşıyanlar (Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ) başvuruda bulunabileceklerdir.

b)            Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

c)             Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacaktır.

ç) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

2.1.  BASVURU SARTLARI;

Genel şartlar;

a)             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b)            Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar;

Başvurunun son günü (13/08/2014) itibariyle;

1)               En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2)               Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar;

Başvurunun son günü (13/08/2014) itibariyle;

1)               En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)               Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

2.2.    BAŞVURU İŞLEMLERİ

a)                  Görevde yükselme sınavı başvuruları, 04-13 Ağustos 2014 tarihleri arasında saat: 18.00'e kadar elektronik ortamda alınacaktır.

b)                  Aday, http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile "Elektronik Başvuru Formu"na girerek başvuru işlemini yapabilecektir.

c)                  Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini "Elektronik Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecektir.

d)                  Adaya ait bilgilerde bir hata yoksa adaya ait "Elektronik Başvuru Formu" ilgili birimler tarafından başvurunun yapıldığı gün içerisinde sistemde onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.

e)              Adaya ait "Elektronik Başvuru Formu"nun bir çıktısı, birim yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenerek adaya verilecektir.

f)               Elektronik Başvuru formunun bir sureti adayda kalacak, bir sureti de aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.

Başvuruda bulunacak adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi vb. bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenmemiş olması durumunda başvuruda bulunan bazı adaylar açısından başvurunun kabul edilmemesi gibi sonuçlar doğurabileceğinden sorumlu birimlerin adayların bilgilerini güncellemesi ile ilgili gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Adaylar tarafından bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.

Başvurular esnasında oluşabilecek aksaklıklara itiraz eden adayların durumları incelenerek, adaylara başvuru süresi içerisinde başvurulardan sorumlu birimce cevap verilecektir.

Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında , ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sağlık kuruluru raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve "elektronik başvuru formu" nda "özür durumlarını" ve "almak istediği hizmet" kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

UYARI:

Aday, yaptığı Elektronik Başvuru Formu ile Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2.3.BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a.              Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

b.              Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

c.              Aday, sınav ücretini belirtilen sürede bankalardan birine yatırmamışsa,

ç.Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (04-13 Ağustos 2014) yapılmamışsa,

d.              Görevde yükselme sınavına katılmak için elektronik ortamda yapılan başvuru süresi içerisinde onaylanmamışsa,

e.              Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyorsa veya bu durumun sonradan tespit edilmişse,

adayın görevde yükselme sınav başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2.4.SINAV ÜCRETİ

a.              Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 60 TL'yi (altmış TL KDV dâhil), 04-13 Ağustos 2014 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla yatıracaktır.

b.              Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

c.              Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef /Memur Kadrolarına Atanabilmek İçin Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.

ç. Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir.

 

 

 

5. SINAV GİRİŞ BELGESİ

_

 

 

 

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri yerleri gösteren listeler ve sınavın yapılacağı bina ve salonları gösteren listeler; http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin adaylar tarafından internet ortamında alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.

Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Merkezin uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

 

3.                    SINAVLA İLGİLİ ESASLAR

3.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12. madde hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 50 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.

Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

Şef unvanı için;

KONULAR

KONU

AĞIRLIKLARI

SORU

SAYISI

Türkçe dilbilgisi

(%6)

3

Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim

(%2)

1

Yönetim, liderlik ve organizasyon

(%2)

1

İnsan hakları ve demokrasi

(%2)

1

Yönetimde etik

(%2)

1

Türk idare sistemi 1 1

(%4)

2

Protokol kuralları

(%2)

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

(%4)

2

Genel kültür

 

(%4)

2

T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)

(%4)

2

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

(%10)

5

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 

(%6)

3

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

 

(%4)

2

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

(%10)

5

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

(%4)

2

5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

(%2

1

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

 

(%2)

1

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 

___ (%2)

1

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

(%2)

1

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

_ ■

(%4)

2

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

 

(%6)

3

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleş

me Kanunu

(%2)

1

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

 

(%2)

1

Bunlara bağlı mevzuat;

MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi MEB Personelinin İzin Yönergesi

(%2)

(%2)

(%2)

(%2)

(%2)

(%2)

1

1

1

1

1

1

GENEL TOPLAM

%100

50

Memur unvanı için ;

KONULAR

KONU

AĞIRLIKLARI

SORU

SAYISI

Türkçe dilbilgisi

(%8)

4

İnsan hakları ve demokrasi

(%4)

2

Türk idare sistemi

(%4)

2

Protokol kuralları

(%4)

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

(%4)

2

Genel kültür

(%6)

3

T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)

(%6)

3

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

(%10)

5

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

(%8)

4

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

(%4)

2

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

(%10)

5

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

(%4)

2

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

(%4)

2

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

(%6)

3

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

(%4)

2

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

(%4)

2

Bunlara bağlı mevzuat;

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme

Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik

MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

MEB Personelinin İzin Yönergesi

(%4) L

(%2)

(%2)

(%2)

 

2

1

1

1

GENEL TOPLAM

%100

 

50

3.2. SINAVIN UYGULANMASI

a.                        Görevde Yükselme sınavı 13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir

b.                        Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30'da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır

c.                        Fotoğraflı sınav giriş belgesi, personel kimlik kartı ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ç. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.

d.        Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır

e.        Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f.         Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonunda engelli adaylar hariç en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır. Geç gelen adaylara ek süre verilmeyecektir.

g.        Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir

ğ. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

h.        Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.

ı.Cevap kâğıdında bulunan "Bu Bölüme Dokunmayınız" kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

i.          Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.

j. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

n. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

o. Adaylar, sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, içenler hakkında da 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır

p. Sınav bitiminden sonra;

Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını(soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı iptal edil ecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

3.3.SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a.         Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b.         Okutulan cevap kâğıtlarında doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

c.          Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.

d.         Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılarak, 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır.

e.         Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.( Her soru 2 (iki) puan

üzerinden değerlendirilecektir.) ■                                             ■

f.           Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "MEB Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme suretiyle atanması hakkında Yönetmelik "18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır." hükmü gereğince cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

g.          Adayların; sınav puanı eşit olması halinde başarı sıralamasını Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapacaktır.

3.4.SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a.                   Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi,

b.                   Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, eksik çıkması veya yırtılarak zarar görmesi,

c.                   Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

d.                   Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e.                   Başka adayın sınav evrakının kullanılması,

f.                    Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

g.                   Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,

h.                   Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

i.                  Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya çekildiğinin tespit etmesi,

j. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),

k. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav görevlilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

3.5.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ _

Sınav sonuçları 09/10/2014 tarihinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3.6.SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. I         I

3.7.SINAV İTİRAZLARI

Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, seçme sınavı sonuçlarına ise sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile doğrudan ÖDSGM'ye yapabileceklerdir. Bu itirazlar, 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek sonucu ÖDSGM tarafından adaya bildirilir.

Adaylar, itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 10 (OnTL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

"Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi" olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan, adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7'nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

4.     ATAMA İŞLEMLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği gereği 13 Eylül 2014 tarihinde yapılacak olan sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar duyuru üzerine atanmak için başvuruda bulunabileceklerdir.

İlan edilen kadrolara atama yapılacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır

Sınavda başarılı olan adayların atama iş ve işlemleri anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Görevde yükselme sınavı sonucunda atama iş ve işlemlerine ilişkin bilgilerin yer alacağı "Atama Başvuru Kılavuzu" yayınlanacaktır.

UYARI:

Görevde yükselme sınavında başarılı olanlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

EKLER:                                                    I                                     I

1- Merkez ve Taşra Teşkilatı Kontenjan Listesi ( 5 sayfa)

 

TEŞKİLATI

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVANI

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR

TOPLAM

 

 

 

 

SAYI

MERKEZ

GÎH

7555

Memur

 

 

50

20

70

GÎH

6835

Şef

120

21

90

 

231

 

 

İLİ

İLÇESİ

KURUM

KODU

KURUMU

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVANI

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR

TOPLAM

SAYI

 

10°

 

ADANA

BÜYÜKŞEHİR

111918

İL MEM

GİH

7555

Memur

64

1

26

91

 

ADIYAMAN

MERKEZ

114014

İL MEM

GİH

7555

Memur

35

1

14

50

 

AFYONKARAHİ SAR

MERKEZ

114972

İL MEM

GİH

7555

Memur

42

 

26

68

 

AĞRI

MERKEZ

116743

İL MEM

GİH

7555

Memur

13

1

8

22

 

AMASYA

MERKEZ

117521

İL MEM

GİH

7555

Memur

23

 

12

35

 

ANKARA

BÜYÜKŞEHİR

118778

İL MEM

GİH

7555

Memur

58

1

45

104

 

ANTALYA

BÜYÜKŞEHİR

123908

İL MEM

GİH

7555

Memur

17

 

26

43

 

ARTVİN

MERKEZ

125358

İL MEM

GİH

7555

Memur

27

 

14

41

 

AYDIN

BÜYÜKŞEHİR

753091

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

 

14

29

 

BALIKESİR

BÜYÜKŞEHİR

753092

İL MEM

GİH

7555

Memur

35

3

17

55

 

BİLECİK

MERKEZ

130608

İL MEM

GİH

7555

Memur

11

1

7

19

 

BİNGÖL

MERKEZ

131256

İL MEM

GİH

7555

Memur

27

2

13

42

 

BİTLİS

MERKEZ

131925

İL MEM

GİH

7555

Memur

26

1

7

34

 

BOLU

MERKEZ

132441

İL MEM

GİH

7555

Memur

16

 

8

24

 

BURDUR

MERKEZ

133637

İL MEM

GİH

7555

Memur

26

1

8

35

 

BURSA

BÜYÜKŞEHİR

134954

İL MEM

GİH

7555

Memur

58

3

7

68

 

ÇANAKKALE

MERKEZ

136451

İL MEM

GİH

7555

Memur

26

3

12

41

 

ÇANKIRI

MERKEZ

137887

İL MEM

GİH

7555

Memur

23

2

12

37

 

ÇORUM

MERKEZ

138868

İL MEM

GİH

7555

Memur

27

 

16

43

 

DENİZLİ

BÜYÜKŞEHİR

753093

İL MEM

GİH

7555

Memur

13

 

6

19

 

DİYARBAKIR

BÜYÜKŞEHİR

142108

İL MEM

GİH

7555

Memur

16

 

26

42

 

EDİRNE

MERKEZ

143199

İL MEM

GİH

7555

Memur

30

 

8

38

 

ELAZIĞ

MERKEZ

144729

İL MEM

GİH

7555

Memur

27

3

12

42

 

ERZİNCAN

MERKEZ

145627

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

 

7

21

 

ERZURUM

BÜYÜKŞEHİR

146501

İL MEM

GİH

7555

Memur

42

 

45

87

 

ESKİŞEHİR

BÜYÜKŞEHİR

148477

İL MEM

GİH

7555

Memur

8

 

6

14

 

GAZİANTEP

BÜYÜKŞEHİR

149770

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

4

12

30

 

GİRESUN

MERKEZ

151059

İL MEM

GİH

7555

Memur

17

 

23

40

 

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

152472

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

 

7

21

 

HAKKARİ

MERKEZ

153130

İL MEM

GİH

7555

Memur

12

 

2

14

 

HATAY

BÜYÜKŞEHİR

753094

İL MEM

GİH

7555

Memur

16

6

11

33

 

ISPARTA

MERKEZ

155104

İL MEM

GİH

7555

Memur

50

 

14

64

 

MERSİN

BÜYÜKŞEHİR

156732

İL MEM

GİH

7555

Memur

40

 

16

56

 

İSTANBUL

BÜYÜKŞEHİR

157916

İL MEM

GİH

7555

Memur

85

15

98

198

 

İZMİR

BÜYÜKŞEHİR

164283

İL MEM

GİH

7555

Memur

80

21

64

165

 

KARS

MERKEZ

166711

İL MEM

GİH

7555

Memur

27

 

7

34

 

KASTAMONU

MERKEZ

168220

İL MEM

GİH

7555

Memur

39

3

14

56

 

KAYSERİ

BÜYÜKŞEHİR

169943

İL MEM

GİH

7555

Memur

58

1

13

72

 

KIRKLARELİ

MERKEZ

171448

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

 

6

20

 

KIRŞEHİR

MERKEZ

172728

İL MEM

GİH

7555

Memur

12

1

7

20

 

KOCAELİ

BÜYÜKŞEHİR

173950

İL MEM

GİH

7555

Memur

11

10

15

36

 

KONYA

BÜYÜKŞEHİR

175088

İL MEM

GİH

7555

Memur

50

1

26

77

 

KÜTAHYA

MERKEZ

178678

İL MEM

GİH

7555

Memur

23

 

8

31

 

MALATYA

BÜYÜKŞEHİR

753095

İL MEM

GİH

7555

Memur

13

 

15

28

 

MANİSA

BÜYÜKŞEHİR

753096

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

 

8

22

 

KAHRAMANMARAŞ

BÜYÜKŞEHİR

753097

İL MEM

GİH

7555

Memur

17

 

7

24

 

MARDİN

BÜYÜKŞEHİR

753098

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

 

11

26

 

MUĞLA

BÜYÜKŞEHİR

753099

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

2

6

23

 

MUŞ

MERKEZ

187711

İL MEM

GİH

7555

Memur

23

2

7

32

 

NEVŞEHİR

MERKEZ

188346

İL MEM

GİH

7555

Memur

11

2

2

15

 

NİĞDE

MERKEZ

189531

İL MEM

GİH

7555

Memur

16

 

6

22

 

ORDU

BÜYÜKŞEHİR

753105

İL MEM

GİH

7555

Memur

40

 

7

47

 

RİZE

MERKEZ

193096

İL MEM

GİH

7555

Memur

17

1

2

20

 

İL KODU

İLİ

İLÇESİ

KURUM

KODU

KURUMU

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVANI

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR

TOPLAM

SAYI

10°

54

SAKARYA

BÜYÜKŞEHİR

194197

İL MEM

GİH

7555

Memur

16

 

13

29

55

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

195345

İL MEM

GİH

7555

Memur

30

1

17

48

56

SÜRT

MERKEZ

196853

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

 

2

17

57

SİNOP

MERKEZ

197775

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

4

6

25

58

SİVAS

MERKEZ

198719

İL MEM

GİH

7555

Memur

35

 

14

49

59

TEKİRDAĞ

BÜYÜKŞEHİR

753101

İL MEM

GİH

7555

Memur

13

1

 

14

60

TOKAT

MERKEZ

201380

İL MEM

GİH

7555

Memur

39

 

7

46

61

TRABZON

BÜYÜKŞEHİR

753102

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

 

7

21

62

TUNCELİ

MERKEZ

205066

İL MEM

GİH

7555

Memur

14

 

6

20

63

ŞANLIURFA

BÜYÜKŞEHİR

753103

İL MEM

GİH

7555

Memur

11

 

1

12

64

UŞAK

MERKEZ

206704

İL MEM

GİH

7555

Memur

11

 

7

18

65

VAN

BÜYÜKŞEHİR

753104

İL MEM

GİH

7555

Memur

23

 

8

31

66

YOZGAT

MERKEZ

208416

İL MEM

GİH

7555

Memur

26

 

26

52

67

ZONGULDAK

MERKEZ

210137

İL MEM

GİH

7555

Memur

13

 

6

19

68

AKSARAY

MERKEZ

221014

İL MEM

GİH

7555

Memur

16

1

7

24

69

BAYBURT

MERKEZ

221026

İL MEM

GİH

7555

Memur

8

 

2

10

70

KARAMAN

MERKEZ

221038

İL MEM

GİH

7555

Memur

8

 

6

14

71

KIRIKKALE

MERKEZ

221051

İL MEM

GİH

7555

Memur

17

 

2

19

72

BATMAN

MERKEZ

231938

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

 

7

22

73

ŞIRNAK

MERKEZ

232598

İL MEM

GİH

7555

Memur

6

 

 

6

74

BARTIN

MERKEZ

265324

İL MEM

GİH

7555

Memur

4

 

1

5

75

ARDAHAN

MERKEZ

278344

İL MEM

GİH

7555

Memur

12

 

6

18

76

IGDIR

MERKEZ

278871

İL MEM

GİH

7555

Memur

12

 

6

18

77

YALOVA

MERKEZ

353754

İL MEM

GİH

7555

Memur

13

1

1

15

78

KARABÜK

MERKEZ

353646

İL MEM

GİH

7555

Memur

15

2

7

24

79

KİLİS

MERKEZ

353705

İL MEM

GİH

7555

Memur

12

 

 

12

80

OSMANİYE

MERKEZ

378835

İL MEM

GİH

7555

Memur

12

 

6

18

81

DÜZCE

MERKEZ

815135

İL MEM

GİH

7555

Memur

17

1

6

24

GENEL TOPLAM

1904

103

993

3000

                       
 

 

İLİ

İLÇESİ

KURUM

KODU

KURUMU

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVANI

DERECELERE GÖRE

MÜNHAL

KADROLAR

TOPLAM

SAYI

ADANA

BÜYÜKŞEHİR

111918

İL MEM

GİH

6835

Şef

17

13

19

49

ADIYAMAN

MERKEZ

114014

İL MEM

GİH

6835

Şef

4

13

9

26

AFYONKARAHİ SAR

MERKEZ

114972

İL MEM

GİH

6835

Şef

8

18

26

52

AĞRI

MERKEZ

116743

İL MEM

GİH

6835

Şef

11

20

26

57

AMASYA

MERKEZ

117521

İL MEM

GİH

6835

Şef

1

 

1

2

ANKARA

BÜYÜKŞEHİR

118778

İL MEM

GİH

6835

Şef

24

2

11

37

ANTALYA

BÜYÜKŞEHİR

123908

İL MEM

GİH

6835

Şef

12

20

21

53

ARTVİN

MERKEZ

125358

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

 

7

12

AYDIN

BÜYÜKŞEHİR

753091

İL MEM

GİH

6835

Şef

8

1

5

14

BALIKESİR

BÜYÜKŞEHİR

753092

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

16

2

27

BİLECİK

MERKEZ

130608

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

1

6

12

BİNGÖL

MERKEZ

131256

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

5

7

17

BİTLİS

MERKEZ

131925

İL MEM

GİH

6835

Şef

1

4

5

10

BOLU

MERKEZ

132441

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

1

2

10

BURDUR

MERKEZ

133637

İL MEM

GİH

6835

Şef

4

3

9

16

BURSA

BÜYÜKŞEHİR

134954

İL MEM

GİH

6835

Şef

11

9

13

33

ÇANAKKALE

MERKEZ

136451

İL MEM

GİH

6835

Şef

3

3

22

28

ÇANKIRI

MERKEZ

137887

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

2

14

23

ÇORUM

MERKEZ

138868

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

2

14

21

DENİZLİ

BÜYÜKŞEHİR

753093

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

9

12

26

DİYARBAKIR

BÜYÜKŞEHİR

142108

İL MEM

GİH

6835

Şef

28

37

45

110

EDİRNE

MERKEZ

143199

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

2

14

22

ELAZIĞ

MERKEZ

144729

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

 

2

11

ERZİNCAN

MERKEZ

145627

İL MEM

GİH

6835

Şef

12

 

2

14

ERZURUM

BÜYÜKŞEHİR

146501

İL MEM

GİH

6835

Şef

10

29

39

78

ESKİŞEHİR

BÜYÜKŞEHİR

148477

İL MEM

GİH

6835

Şef

14

18

8

40

GAZİANTEP

BÜYÜKŞEHİR

149770

İL MEM

GİH

6835

Şef

2

17

17

36

GİRESUN

MERKEZ

151059

İL MEM

GİH

6835

Şef

10

20

19

49

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

152472

İL MEM

GİH

6835

Şef

1

1

3

5

HAKKARİ

MERKEZ

153130

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

5

13

24

HATAY

BÜYÜKŞEHİR

753094

İL MEM

GİH

6835

Şef

21

28

13

62

ISPARTA

MERKEZ

155104

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

1

4

14

MERSİN

BÜYÜKŞEHİR

156732

İL MEM

GİH

6835

Şef

24

24

18

66

İSTANBUL

BÜYÜKŞEHİR

157916

İL MEM

GİH

6835

Şef

72

90

125

287

İZMİR

BÜYÜKŞEHİR

164283

İL MEM

GİH

6835

Şef

21

19

 

40

KARS

MERKEZ

166711

İL MEM

GİH

6835

Şef

12

6

15

33

KASTAMONU

MERKEZ

168220

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

6

24

36

KAYSERİ

BÜYÜKŞEHİR

169943

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

8

22

39

KIRKLARELİ

MERKEZ

171448

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

5

10

21

KIRŞEHİR

MERKEZ

172728

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

 

1

7

KOCAELİ

BÜYÜKŞEHİR

173950

İL MEM

GİH

6835

Şef

28

9

24

61

KONYA

BÜYÜKŞEHİR

175088

İL MEM

GİH

6835

Şef

28

13

39

80

KÜTAHYA

MERKEZ

178678

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

2

10

21

MALATYA

BÜYÜKŞEHİR

753095

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

2

4

13

MANİSA

BÜYÜKŞEHİR

753096

İL MEM

GİH

6835

Şef

22

13

8

43

KAHRAMANMARAŞ

BÜYÜKŞEHİR

753097

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

11

3

19

MARDİN

BÜYÜKŞEHİR

753098

İL MEM

GİH

6835

Şef

20

13

24

57

MUĞLA

BÜYÜKŞEHİR

753099

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

11

8

24

MUŞ

MERKEZ

187711

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

3

12

21

NEVŞEHİR

MERKEZ

188346

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

2

7

16

NİĞDE

MERKEZ

189531

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

 

8

17

ORDU

BÜYÜKŞEHİR

753105

İL MEM

GİH

6835

Şef

20

5

26

51

RİZE

MERKEZ

193096

İL MEM

GİH

6835

Şef

3

4

12

19

 

 

İL KODU

İLİ

İLÇESİ

KURUM

KODU

KURUMU

SINIF

UNVAN

KODU

KADRO

UNVANI

DERECELERE GÖRE

MÜNHAL

KADROLAR

TOPLAM

SAYI

54

SAKARYA

BÜYÜKŞEHİR

194197

İL MEM

GİH

6835

Şef

22

12

35

69

55

SAMSUN

BÜYÜKŞEHİR

195345

İL MEM

GİH

6835

Şef

16

9

22

47

56

SİİRT

MERKEZ

196853

İL MEM

GİH

6835

Şef

11

 

19

30

57

SİNOP

MERKEZ

197775

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

3

8

17

58

SİVAS

MERKEZ

198719

İL MEM

GİH

6835

Şef

20

1

24

45

59

TEKİRDAĞ

BÜYÜKŞEHİR

753101

İL MEM

GİH

6835

Şef

15

13

16

44

60

TOKAT

MERKEZ

201380

İL MEM

GİH

6835

Şef

8

1

10

19

61

TRABZON

BÜYÜKŞEHİR

753102

İL MEM

GİH

6835

Şef

18

6

12

36

62

TUNCELİ

MERKEZ

205066

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

 

1

6

63

ŞANLIURFA

BÜYÜKŞEHİR

753103

İL MEM

GİH

6835

Şef

43

11

39

93

64

UŞAK

MERKEZ

206704

İL MEM

GİH

6835

Şef

5

2

 

7

65

VAN

BÜYÜKŞEHİR

753104

İL MEM

GİH

6835

Şef

32

3

26

61

66

YOZGAT

MERKEZ

208416

İL MEM

GİH

6835

Şef

21

1

8

30

67

ZONGULDAK

MERKEZ

210137

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

8

3

17

68

AKSARAY

MERKEZ

221014

İL MEM

GİH

6835

Şef

8

3

1

12

70

KARAMAN

MERKEZ

221038

İL MEM

GİH

6835

Şef

1

2

3

6

71

KIRIKKALE

MERKEZ

221051

İL MEM

GİH

6835

Şef

7

3

 

10

72

BATMAN

MERKEZ

231938

İL MEM

GİH

6835

Şef

6

11

9

26

73

ŞIRNAK

MERKEZ

232598

İL MEM

GİH

6835

Şef

9

15

20

44

74

BARTIN

MERKEZ

265324

İL MEM

GİH

6835

Şef

2

 

 

2

75

ARDAHAN

MERKEZ

278344

İL MEM

GİH

6835

Şef

4

8

8

20

76

IGDIR

MERKEZ

278871

İL MEM

GİH

6835

Şef

4

4

1

9

77

YALOVA

MERKEZ

353754

İL MEM

GİH

6835

Şef

 

1

 

1

78

KARABÜK

MERKEZ

353646

İL MEM

GİH

6835

Şef

1

1

 

2

79

KİLİS

MERKEZ

353705

İL MEM

GİH

6835

Şef

2

2

2

6

80

OSMANİYE

MERKEZ

378835

İL MEM

GİH

6835

Şef

1

5

7

13

81

DÜZCE

MERKEZ

815135

İL MEM

GİH

6835

Şef

2

7

8

17

GENEL TOPLAM

880

678

1092

2650

 

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler