2017 Yılının Kaybedeni Memur ve Memur Emeklileri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasın hemen ardından Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk tarafından açıklama yapıldı. Bu yıl da kaybedenler memurlar oldu!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk TÜİK tarafından 2017 yılının enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarının enflasyon karşısında da eridiği tescillenmiş olduğunu belirtti.

TÜİK tarafından yapılan hesaplamada geçtiğimiz yıl enflasyonun %11,92 yükseldiği, aralık ayı enflasyonunun ise %0,69 olduğu belirlendi. 2017 Haziran-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon da %5,698 oldu.  Hatırlanacağı gibi yılın ikinci yarısı için memur ve emekli maaşlarına %4 oranında artış yapıldığı ifade edildi.

Buna göre memur maaşlarına ocak ayında %1,698 oranında enflasyon farkı ödenmesi gerekmektedir denildi. Ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle en düşük dereceli memur olan hizmetli 38 TL, şoför 41 TL, lise mezunu memur 43 TL, yüksekokul mezunu memur 46 TL, hemşire, ebe 47 TL, öğretmen 52 TL, avukat 73 TL, mühendis 78 TL, doktor 81 TL enflasyon farkı alırken başbakan müsteşarına yapılacak enflasyon farkı ödemesi ise 173 TL olacağını aıkladı.

2017 yılının ilk yarısında %2,92’lik enflasyon farkı ödenmişti. Böylece memur maaşlarının 2017 yılı içinde sürekli eridiği ortaya çıktığı belirtildi. % 14,2’lik zamma imza atmayan ile yıllık ortalama %5,75’lik zammı imzalayan arasında sendikacılık farkı olduğu eleştirisini yineledi.

Koncuk, işçi, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına yapılan artışları kıyaslayarak “Memurlar yetkili ama etkisiz konfederasyonun da desteğiyle adeta cezalandırılmaktadır” dedi. İşçilere diğer ödemeler hariç tutulduğunda %14,5 zam yapılacağını hatırlatan Koncuk, memurların 2018 yılında işçilerin yarısı kadar zam alacağını hatırlattı.

KOncuk, enflasyon farkı uygulaması ile memur maaşındaki erime telafi edilecek olsa da bu telafinin geçmiş dönemde ortaya çıkan erimeyi karşılamadığı ve gelecek için de bir koruma içermediği görülüyor. Dolayısıyla memur ve emeklilerimize ocak ayında ödenecek olan %1,698 oranındaki enflasyon farkı, yalnızca anlık bir telafi olarak kalacak ve o andan itibaren memur ve emeklilerin maaşları yeniden erimeye başlayacağını belirtti.

Geçen yılki toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyonla Hükümet arasında imzalanan anlaşmaya göre 2018 yılı için memur ve emeklilerin maaşlarına %4+3,5’luk bir artış öngörülmüştü. Buna karşın işçi ücretlerine sair ödemeler hariç %12,5; asgari ücrete ise %14,2 oranında zam yapılmıştı.

Ayrıca, asgari ücrete hem de yıl başından itibaren yapılan %14,2’lik artışa rağmen anlaşma sağlanamamışken, memurlar için yıllık kümülatif %7,6; ortalama ise %5,75 oranındaki zammın imzalanmasına tepkisini yineledi.

2018 yılında en düşük zammının memur ve memur emeklilerine verildiğini belirten Koncuk, maaş ve ücretleri toplu sözleşme ile belirlenen çalışanlar arasında enflasyona yenik düşen tek kesim memurlar olduğunu belirtti.

 2017 yılında da alınan zam, enflasyonun tam 4,92 puan altında kaldı. 2017 yılında %11,92’ye ulaşan enflasyona rağmen 2018 yılının ilk yarısında %4’lük bir zammın ardından, memurlar mart ayından itibaren gelir vergisi dilimi nedeniyle %5’lik bir gelir kaybına daha uğranacağı belirtildi.

İlgili Haberleri

MEB, Öğretmenlere Becayiş Uygulamasını Tekrar Hayata Geçirmeli
EBS, MEB Yönetici Atamaları İçin Model Önerisinde Bulundu
AÖF Sınav Görevli Ücretlerinde Artış Yapılması Talep Edildi
Memur-Sen’den Ocak Maaş Zammı ve Ek Zam Açıklaması