3 Kasım 2017 Tarihli Memur Atama Kararları Yayımlandı

3 Bakanlığa ait üst düzey memur atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapılan atamalar 3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 Bakanlığa ait üst düzey memur atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapılan atamalar 3 Kasım 2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maliye, Milli Savunma ve Orman Bakanlığına Bakanlık Müşaviri atanırken, Orman Genel Müdürlüğü Isparta Orman Bölge Müdürü ile Antalya Orman Bölge Müdürü görevden alındı.  3 Kasım 2017 tarihli atama kararları aşağıdaki gibidir.

Maliye Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Şeref Çolak'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Koksal Liman'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görüldü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı'nın atandı. Orman Genel Müdürlüğü İsparta Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi ile Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındılar.

İlgili Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı KİK Kararları Açıklandı
Kamu-Sen'in KPDK'da Gündeme Getirdiği 59 Talep