657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Teklifi

Kültür ve Turizm Bakanlığında teknik hizmetler sınıfında yer alan memurlar için 2200 olan ek gösterge rakamının 3600’a yükseltilmesi ve tazminatın da arttırılması talep ediliyor. 657 Devlet Memurları Kanunu değişikliği teklifi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığında ihtisas elemanı olarak teknik hizmetler sınıfında; kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçilerin 2200 olan ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi ve tazminat oranlarının buna göre düzenlenmesi ile 657 Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına İlişkin kanun teklifi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli! Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yıllarca hizmet vermiş liyakatli personelin her süreçte korunması ve sahiplenilmesi gereklidir. Bu bağlamda çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi ve ücretlerinde de düzenleme bu kişilere önemli destek yaratacaktır. Diğer kurumlarda çalışanlar emsal alınarak ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi eşitlik açısından da önemlidir.

657 Devlet Memurları Kanununda yapılması istenen değişiklik hükmü şu şekildedir: 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II. Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinin “Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçi unvanı ile çalışanlar” ibaresi eklenmiştir.

3600 ek gösterge talebi! Değişiklik ile teknik hizmetler sınıfında yer alan kamu personeli için (kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arkeolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, kimyager, sosyolog ve matematikçi) 2200 olan ek göstergenin 3600’e çıkarılması ve tazminatların da bu şekilde arttırılması isteniyor. Kanun teklifi tam metni ve detaylar için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı KİK Kararları Açıklandı
Kamu-Sen'in KPDK'da Gündeme Getirdiği 59 Talep