BDDK Açıktan 69 Kamu Personeli Memur Alımı Yapacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna BDDK bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. BDDK kamu personeli memur alımı şartları ve başvuru tarihleri için tıklayı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

BDDK memur alımı kadro dağılımı şu şekildedir: Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7 kadro için memur alımı olmak üzere toplam 69 kamu personeli alımı yapılacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı için 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için ise 16 - 17 Aralık 2017 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri tarafından duyurulunca My Memur olarak sizleri bilgilendireceğiz.

BDDK memur alımı şartları genel olarak şu şekildedir:

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, TCK ile ilgili hükümler aranmaktadır.  5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen hükümler aranmaktadır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak gerekiyor. Ayrıca Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

BDDK memur alımları özel şartları şu şekildedir:

Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği, Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden mezun olmak gerekiyor

BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği, bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekiyor.

BDDK Memur alımı KPSS şartı!

2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 700 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak gerekiyor. Ayrıca şu şartlar da aranmaktadır:

Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak gerekiyor.

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.) BDDK memur alımı ilan metni için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

TEİAŞ 193 Memur Alımı Yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi 58 Memur Alımı Yapacak
TCDD 64 Memur Alımı Yapacak
Toprak Mahsulleri Ofisi 189 Memur Alımı Yapacak