Bilim Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yapacak

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Şube Müdürü, Şef ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı; Avukat, Mühendis, Tekniker, Teknisyen ile Ölçü ve Ayar Memuru kadroları için unvan değişikliği sınavı yapacak. Şartlar ve sınav başvurusu için tıklayınız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında 53 Şube Müdürü, 91 Şef ve 38 Memur kadroları için görevde yükselme sınavı ile toplam 2 Avukat, 30 Mühendis, (164) Tekniker, 48 Teknisyen ile 20 Ölçü ve Ayar Memuru kadroları için unvan değişikliği sınavı yapılacağını duyurdu.

Yazılı sınav, 10 Aralık 2017 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından Ankara’da yapılacak olup, yazılı sınav başvuruları 2 - 8 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel sınava başvurabilirler. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler. Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

Memur kadrolarına ilişkin genel şartlar nelerdir?

657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak, Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, toplam hizmet süresinin son bir yılını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak, Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekiyor.

Şube müdürlüğü kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 18 Nisan 1999 tarihinde görevde olanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Görevde yükselme sınavına son müracaat tarihi itibariyle, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir.

Şef kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, Görevde yükselme sınavına son müracaat tarihi itibariyle, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor.

Memur kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla, en az bir yıl hizmeti bulunmak gerekiyor.

Unvan değişikliği sınavı için açılan kadrolara ilişkin başvuru şartları şu şekildedir:

657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak, Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Avukat kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak gerekmektedir.

Mühendis kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir gerekmektedir.

Tekniker kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

Teknisyen ve ölçü ve ayar memuru kadrosu sınavına yönelik özel şartlar!

En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı!

Başvurular, 2 Kasım 2017 tarihinden 8 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde yayınlanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Unvan değişikliği sınavına başvuracak adaylar başvuru formlarına ders dökümlerini (transkript) ekleyecektir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların geliş-gidiş yol masrafları ile konaklama giderleri kendi birimlerinin bütçesinden karşılanacaktır. Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ. Kadroların tamamı ve sınav ilanı için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı
ALES 3 Soru ve Cevapları Yayımlandı
ÖSYM, 2018/3 ALES Sonuçlarını Açıkladı
ÖSYM, 2018 DHBT Soru ve Cevaplarını Yayımladı
Adalet Bakanlığı 1600 Kamu Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı