Gümrük Bakanlığı Memur Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli atama, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik 10 Kasım 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10 Kasım 2017 resmi gazete değişikliği için tıklayınız.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı personeli atama, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına sözlü hükmü de ekledi.

13 Ocak 2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin tanımlar maddesinde yer alan Görevde yükselme sınavı ve Unvan değişikliği sınavı hükümleri değişti. Yeni tanımlar şu şekildedir:

Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı olarak değişti.

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı olarak değişti.

Ticaret il müdürü kadrosuna atanabilmek için şartlar şu şekilde belirlendi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak, Merkez birimleri veya ticaret il müdürlükleri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak gerekiyor. Değişikliklerle ilgili tam metin için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Üst Öğrenim Bitiren Memurların Mezuniyetine Göre Uygun Kadroya Atanması Kanun Teklifi
Çalışanların AGİ Tutarlarının Yüzde Yüz Artırılması Kanun Teklifi
Birinci Derece Tüm Devlet Memurlarına 3600 Ek Gösterge Kanun Teklifi