Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 8 Mart 2018 tarihli ve 30354 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. hazine müsteşarı memurlarını ilgilendiren yönetmelik için tıklayınız.

Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı tarafından 8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede Hazine Müsteşarlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ayrıca indirebilirsiniz.

Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.

Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9 Aralık 1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15 Mart 1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğin tam metni için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

PTT Tamamen Varlık Fonuna Devredildi
MYK 24 Yeni Ulusal Meslek Standardı Yayımladı Aralık 2018
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kimlik Kartı Yönetmeliği Yayımlandı
Sağlıkta Düzenlemeleri İçeren KHK Değişikliği Yayımlandı
TCDD Personel Alımı İçin Sınav ve Atama Yönetmeliği Yayımlandı