Her Ay Peşin ve Düzenli Vergi Ödeyen Memurlar da Vergi İndirimini Hak Ediyor

Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre son iki yıl vergisini düzenli ödeyen ticari vergi mükelleflerine indirim yapılacak. Fakat vergilerini her zaman peşin ve düzenli ödeyen memurlar için herhangi bir indirim neden yok!

23 Aralık 2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre vergisini son iki yıl düzenli ödeyen ticaret ehline, % 5'lik vergi indirimi yapılıyor.Güzel bir çalışma ancak memurlar da vergisini düzenli ödeyen bir kesim hem de her ay düzenli ödüyor.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamada memurlara yapılan haksızlığa değindi ve  bu %5'lik indirimi memurlar da hak etmiyor mu şeklinde serzenişte bulundu.

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gelir vergisi genel tebliğine göre yapılan düzenlemede vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi başlıklı mükerrer maddede düzenli vergi ödeyen mükellefler için % 5'lik vergi indirimi yapıldı.

Memurlar için istenen düzenleme metni şu şekildedir; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir.

Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir denilmektedir.  Resmi gazete bağlantısı için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Üst Öğrenim Bitiren Memurların Mezuniyetine Göre Uygun Kadroya Atanması Kanun Teklifi
Çalışanların AGİ Tutarlarının Yüzde Yüz Artırılması Kanun Teklifi