MEB, Halk Oyunları Kurs Programlarını Yeniden Açtı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güncellenerek e-Yaygın Sistemine entegre edilen halk oyunları kurs programları 23 Ekim’den itibaren açılmaya başlanmıştır denildi. Kurs programının uygulanmasında eğiticiler hangi önceliğe göre görevlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda halk oyunları kurs programlarının Genel Müdürlükçe kaldırıldığına ilişkin kamuoyunda bir hassasiyet oluştuğu belirtildi.

Halk oyunları kurs programları halk eğitimi merkezlerinde açılan diğer kurs programlarında olduğu gibi e-Yaygın Sistemi üzerinden izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu sistemde görülen aksaklıklar ya da program içeriklerinin güncellenmesi amacıyla zaman zaman programlar sistemden kaldırılmakta ve bu süre içinde gerek sistem yenileme çalışmaları yapılmakta gerekse de programların gelişen ve değişen eğitim beklentilerine göre düzenlenmektedir.

Bu kapsamda halk oyunları kurs programlarının durdurulduğu süreçte güncelleme yapıldığı belirtildi. 28 Eylül 2017 tarihinde Türk Halk Oyunları Federasyonundan katılımcılarla Genel Müdürlük bünyesinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu alanda yaşanan sıkıntıların neler olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu toplantı sonucunda Genel Müdürlüğünz web sayfasında daha önce aktif olarak bulunan halk oyunları kurs programlarının tümü, belirtilen sorunlar çerçevesinde yeniden incelenmiş ve düzenlenmiştir denildi.

kurs programının süresi; günde en fazla 4 ders saat olmak üzere şeklinde düzenlenmiştir denildi. Halk oyunları kurs programlarının yetişkinler hariç (22 yaş ve üstü) eğitim ve öğretim yılı dışındaki yaz dönemlerinde açılmaması (32 haftayı aşmaması) ve süresi 250 saati geçen tüm halk oyunları kurs programlarının uygulamadan kaldırılması sağlanmıştır.

Halk oyunları kurs programlarına eğitici yetiştiren yöre oyunları kurs programı da güncellenmek üzere sistemden kaldırılmıştır

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Beden Eğitimi veya Müzik alanları öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, Beden Eğitimi veya Müzik alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri olarak belirlendi.

Üniversitelerin Konservatuvar alanlarının Halk Oyunları Bölümü mezunu olanlar, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından verilen en az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar olacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olan halk eğitimi merkezlerinde açılan Yöre Oyunları Öğreticisi Kurs Programını tamamlamış olanlardan çalıştıracağı yöre oyunuyla ilgili en az 1 yıl eğitim aldığını ya da en az 1 yıl bu yöre oyununu öğretmek amacıyla eğitmenlik/çalıştırıcılık yaptığını belgelendirenler öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

Yöre sanatçılarına, yöresel enstrüman çalarak halk oyunlarına eşlik edecek olanlara 5. bölümden itibaren her bir oyun için 2 saat görev verilebilir.

Bu onay ile birlikte güncellenen 46 halk oyunu kurs programı yayına konulmuş, süresi 250 saati aşan 18 kurs programı kursiyerlerin gelişim özelliklerine uygun olarak süre düzenlenmesi yapılmak üzere sistemden kaldırılmıştır. e-Yaygın Sisteminde bulunmayan diğer tüm yörelere ait halk oyunları kurs programlarının güncelleme işlemleri bittiğinde söz konusu programların yeni haliyle Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulması sağlanacaktır.

Tüm bu düzenlemelerle halk oyunları kurs programlarına katılım yaşının 9’a düşürüldüğü (8 yaşını tamamlamak) Karar ile millî kültürümüzün ana unsurlarından biri olan halk oyunları kurs programlarımızın niteliğinin yükseltilmesi ve toplumdaki her birey tarafından erken yaşlardan itibaren benimsenmesi amaçlanmaktadır denildi.

İlgili Haberleri

MEB, Alan Değişikliğinde Branş Sınırlaması Olacak mı
MEB, 2018 YLSY Yerleştirme İşlemleri Başvuru Tarihleri Belli Oldu
Tüm Eğitim Öğretim Çalışanlarına Bir Maaş İkramiye Teklifi TBMM’de