MEB’e İlk Defa ve Nakil İle Atananlar İçin Promosyon Ödemesi Nasıl Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından öğretmenlerin banka promosyonu ile ilgili yazı yayımladı. Buna göre promosyon ödemesinden sonra ilk atama veya nakil ataması yapılanların durumu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2014 tarihli Banka Promosyonu konulu yazda, bankalarla maaş promosyonu anlaşması neticesinde elde edilen banka promosyonunun personele dağıtımından sonra; birimlerinde ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp yeni göreve başlayan personele promosyon ödemesinin nasıl ödeneceği hakkında Bakanlıktan görüş istenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak promosyon ödemesinin nasıl yapılacağı konusundaki görüşünü tüm merkez ve taşra teşkilatına duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık) Bakanlığımıza gelen çok sayıda tavsiye kararında, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bankalarla yaptıkları sözleşmelerde, sözleşme tarihinden sonra göreve başlayan personele de promosyon ödemesi yapılması konusunda herhangi bir hüküm eklemeden bankalarla maaş promosyon sözleşmesi imzaladığı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kamu zararına ve şikayete sebebiyet vermeden işlem yapılması gerektiği açıklandı.

İlgili Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Yayımlandı
İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesinde Değişiklik Yapıldı Eylül 2018
Üç Öğretmenliğin Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Değişti 19 Eylül 2018
Eylül 2018 Tebliğler Dergisi Yayımlandı
MEB, 51 Kurs Programı Hakkında Değişiklik Yaptı