Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Personeli Fazla Mesai Ücreti Yazısı

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilmek üzere fazla mesai ücretine dair yazı ve çizelge yayımlandı. Nüfus personeli fazla mesai detayları için tıklayınız.

Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılabilmesi, ulusal ve uluslararası hukuk alanında sonuç doğuracak projelere sorunsuz olarak geçiş yapılabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için fazla mesai ile ilgili yazı 81 il valiliğine gönderildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 25 Eylül 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 16 ncı maddesinde; "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında fazla mesai ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir" denilmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve sözleşmeli personele, 2 Ocak 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında on ay fazla mesai yaptırılmasına ilişkin 29 Aralık 2017 tarihli Bakanlık Onayı ve Genel Müdürlük merkezinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere fazla mesai yaptırılmasına dair 28 Aralık 2017 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile fazla mesai çizelgeleri 81 il valiliğine gönderildi.

İlgili Haberleri

Gelir Uzmanlık Sınavı 2019 Yılında Açılacak mı
3 Bin 600 Ek Gösterge Tüm Memurları Kapsayacak Şekilde Genişletilmeli