Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alımı Yapacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na 3 Uzman Personel ve 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Kamu Personeli alımı için ilan Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlandı. Memur alımı ilan metni ve başvuru şartları için tıklayınız.

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 Uzman ile 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Kamu Personeli memur alımı başvurular 30 Kasım ile 8 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Personel alımı şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya sınava ilk başvuru tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak gerekmektedir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı veya güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan, devlet sırlarını açığa vurma suçundan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekiyor.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, Yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahat engeli bulunmamak, Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı bulunmamak, Başvuruda bulunulan pozisyonla ilgili özel şartlarda talep edilen özelliklere sahip olmak gerekiyor. Kamu personeli ilan metni için TIKLAYINIZ. Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 Bin Uzman Erbaş Alımı Ekim 2018
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli 9 Sağlık Personeli Alacak
Trakya Üniversitesi 68 Kamu Personeli Alımı Yapıyor
MSB Deniz Harp Okulu Ara Sınıf Öğrenci Alımı Kılavuzu Yayımlandı