Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personel Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair yönerge yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 694 sayılı KHK ile birleşmesi sonrası taşrada İl Sağlık Müdürlüklerinin çalışma esaslarının ve kadro standartlarının belirlendiği ve merakla beklenen Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge yayınlandı.

4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair yönerge’’ yürürlüğe resmen girdi.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının görev yetki ve sorumlulukları, kadro ve pozisyon standartları, kadroların ve pozisyonların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek için Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge yayımlandı.

Bilindiği üzere 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatı yeniden düzenlendi.

Bu yönerge ile İl Sağlık Müdürlüğünün, başkanların, başkan yardımcılarının, uzmanların, başhekimlerinin, başhekim yardımcılarının, başhemşirenin, hastane müdürünün ve yardımcılarının görev yetki ve kadro standartları yer almaktadır.

Ayrıca bu yönerge ile İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı başkanlıklarda görev alacak personelin kadro standartları yer almaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair yönerge için TIKLAYINIZ.

İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Standart Kadro Cetvelleri için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Eş ve Sağlık Mazereti Başvuru Sonuçları Açıklandı
Sağlık Bakanlığı Lise Mezunu Memur Alımı Bakan Demircan’a Soruldu
Sağlık Bakanlığı KPSS 2017/5 Göreve Başlama Duyurusu 19 Şubat 2018
Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı Duyurusu Yaptı