Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Standart Kadro Cetveli (PDC)

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan Taşra Teşkilatı yönergesi ile personelin standart kadro cetveli açıklandı.

Bilindiği üzere 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandırılarak birleşmişti.

2011 yılında yayımlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez de Bakanlık, Halk sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu ve İlaç ve eczacılık Kurumu olmak üzere 4 kuruma ayrılmıştı. Ve taşrada ise İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği olarak 3 yapıya ayrılmıştı. Yeni yayımlanan kararname ile kurum ve kuruluşlar merkezde Sağlık Bakanlığı, taşrada ise İl Sağlık Müdürlükleri altında toplandı.

Yeni yapı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı başkanlıklarda görevlendirilecek personelin kadro standartları da yayınlanması zaruri oldu. Yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ile İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde çalıştırılacak personelin kadro standartları da belirlenmiş oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü standart kadro cetveli için tıklayınız.

Hastane standart kadro cetveli için tıklayınız.

Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Başhekim Yardımcıları Standartları Cetveli için tıklayınız.

İlgili Haberleri

Sağlık Bakanlığından İcap Nöbeti Açıklaması
Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/4 ve 2018/5 İle Göreve Başlayacak Personel Hakkında Duyuru
Aile Hekimliği 2018/3 İller Arası Yerleştirme Tayin Kurası Başladı
Sağlık Bakanlığı 84. Dönem DHY Eş ve Mazeret Kurası Başvuruları Başladı