Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatına Yeni Düzenleme

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan tarafından imzalanan yönergede İl Sağlık Müdürüne verilen yetkiler, başkan ve başkan yardımcılarının görev ve sorumlulukları, il içi atamalar gibi tüm konulara açıklık getirildi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yeni yürürlüğe giren Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair yönergeyi yayımladı. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan tarafından imzalanan yönergede İl Sağlık Müdürüne verilen yetkiler, başkan ve başkan yardımcılarının görev ve sorumlulukları, il içi atamalar gibi tüm konulara açıklık getirildi.

YETKİLER EN ÜST DÜZEYDE

Yürürlüğe giren yönerge ile Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının görev yetki ve sorumlulukları, kadro ve pozisyon standartları, kadroların ve pozisyonların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımı ile çalışma usul ve esasları düzenlendi. Bakanlığın taşra teşkilatı il ve ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşurken tüm sağlık tesisleri, hastaneler ve diğer tesisler il sağlık müdürlüğü altında hizmet verecek. İl sağlık müdürünün görev ve sorumluluk yetkisinin en üst düzeye çıkarıldığı yönergede il müdürleri bakanlığın ildeki yönetim görevini yerine getirecek.

BAŞKAN VE BAŞKAN

YARDIMCILARINI ATAYACAK

İl Sağlık Müdürü, sınırlarını açıkça belirleyerek ve yazılı olmak şartıyla, yetkilerinden bir kısmını başkan veya başkan yardımcılarına devredebilecek. Bu yetki devri tüm illerdeki sağlık tesislerine ve tüm birimlere bildirilecek. Bakanlık düzeyinde yetkiye sahip olacak olan il müdürleri il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını göz önünde bulundurarak il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirecek. Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu olacak.

TÜM SAĞLIK KURULUŞLARINI DENETLEYECEK

Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını sağlık hizmetinin sunumunun sağlanması, denetlenmesi ve yürütülmesini yapacak. Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi, hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlık tarafından koordinatör il olarak görevlendirilmesi halinde belirlenen illere başkanlık yaparak koordinasyon sağlayacak. Görev alanı çerçevesinde ulusal veya uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik iş birliği yapabilecek. Başkan ve başkan yardımcılarının görev dağılımını belirlemek ve daha birçok üst düzey yetki verildi.

İlgili Haberleri

Sağlık Bakanlığından İcap Nöbeti Açıklaması
Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/4 ve 2018/5 İle Göreve Başlayacak Personel Hakkında Duyuru
Aile Hekimliği 2018/3 İller Arası Yerleştirme Tayin Kurası Başladı
Sağlık Bakanlığı 84. Dönem DHY Eş ve Mazeret Kurası Başvuruları Başladı