Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise ve dengi okul mezunu uzman erbaş alımı yapacak. Sahil güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve lise mezuniyet bölümlerine dair tüm detaylar için tıklayınız.

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman 2017 yılı uzman erbaş alımları kapsamında en az lise ve dengi mezunu adaylar arasından aşağıdaki şartları yerine getiren personel alımı yapılacaktır. Başvurular 13 Kasım ile 6 Aralık 2017 tarihleri arasında olacak. Uzman erbaş alımı branşları aşçı, kurbağa adam, serdüman, şoför, muhafız, telsizci olarak açıklandı.

Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak gerekmektedir!

En az lise ve dengi okul mezunları başvuru yapabilecektir. Anca lisede de özellikle başvuru kılavuzundaki branşların özel lise mezuniyet şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Yani her lise mezunu başvuru yapamaz. Lisede de o branştan mezun olmak şarttır!

Uzman erbaş alımı yaş şartı!

2017 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. 1 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) Ayrıca halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanlarla ilgili yaş hükmü şu şekildedir:

Başvuru tarihleri içerisinde ( 13 Kasım-06 Aralık 2017 ) sözleşmeli er olarak ilk sözleşmesini (3 yıllık) tamamlayan ve müteakip sözleşme süreleri içerisinde bulunan ve 01 Ocak 2017 itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olanlar (1 Ocak 1988 ve sonrasında doğanlar) başvuru yapabilecektir.

Uzman erbaş alımı askerlik şartı!

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak, Askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar için, son başvuru tarihi (06 Aralık 2017) itibariyle terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak (en geç 06 Haziran 2018 tarihinde terhis belgesini alabilecek durumda olmak)

36 Ay askerlik şartı var!

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Kasım 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) şartı aranıyor.

Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir).

Uzman erbaş alımı diğer şartlar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak,, Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek, Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak gerekiyor.

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak gerekiyor.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak gerekiyor.

Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak gerekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak gerekiyor.

Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.

Uzman erbaş alımı boy şartı!

En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir. Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

TEİAŞ 193 Memur Alımı Yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi 58 Memur Alımı Yapacak
TCDD 64 Memur Alımı Yapacak
Toprak Mahsulleri Ofisi 189 Memur Alımı Yapacak