SGK’dan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı ve Alt İşveren İşçileri Sigorta Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalıştırılan sigortalılara ilişkin Aralık/2017 ayı aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma erken verilmesi hakkında duyuru yayımladı.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi Genel bütçe kapsamındaki kurumlarla ilgili bilgi verildi.

Bu kapsamda kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanların başlangıç tarihi belirtildi.

4 Aralık 2017 itibariyle çalışanların kamuda sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır denildi.

Getirilen düzenleme ile kapsama giren kurum, kuruluş ve şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak SGK’ya bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçişlerindeki iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin, zamanında doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını teminen, söz konusu sigortalılara ilişkin 2017 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin alt işverenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar Kurumumuza verilmesi önem arz etmektedir. SGK duyurusu için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

4 Aralık Taşeron Mağdurları Yıldönümünde TBMM’de Gündeme Geldi
Kamuda Alt İşverene Bağlı Tüm İşçilerin Kadroya Alınması TBMM Gündeminde
4 Aralık'ta Çalışmıyor Olmasına Rağmen Taşeron Personel Kadro Hakkı Kazandı
Kadro Alamayan 4 Aralık Taşeron Mağdurlarının Durumu Bakana Soruldu
Kamudaki Tüm Taşeron İşçilere Kadro Talebi TBMM’ye Geldi