Taşeron Düzenlemesi Sonucu 4/E Kamu Çalışanı Statüsü Geliyor

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Bu sefer gerçekten sona gelindiğini biliyoruz artık. Fakat taşeronların ne zaman bu statüye geçeceği değil artık nasıl bir statüde kamu personeli olarak istihdam edileceği önemli. İşte taşeronda son d

657 Devlet Memurları Kanununa göre kamu personelleri 4 farklı statüde istihdam edilmektedir. Bunlar kadrolu memurlar 4/A, sözleşmeli personeller 4/B, geçici personeller 4/C ve işçiler de 4/D statüsünde istihdam edilmektedir. Bilindiği üzere taşeron işçilerin de bir şekilde devletle bağı kurulacak ve bu da çok önceden bahsettiğimiz üzere 4/E statüsünden farklı bir şey olmayacak.

Kamu çalışanlarından 4/A kadrolu memurların özlük ve mali haklarında birçok sorun varken sırasıyla 4/B, 4/C ve 4/D kamu personellerinin mali ve özlük hakları daha da derinleşmiş durumdadır. Bu kapsamda yeni gelecek taşeronlar için oluşturulacak sistem 4/E’de buradan pay alacak ve mali - özlük hakları açısından daha da derinleşecektir.

Daha önce My Memur olarak bizim de belirttiğimiz üzere taşeron çalışanlar 4/E statüye alınarak devlet memurluğunda yeni bir statü oluşturulacak demiştik. Sabahın haberinde de aynı şekilde izlenimlere yer verdi.

Devlet Kurumlarında yer alan taşeron sayısı 800 bini aşmış durumda. Taşeron şirketlerden devlete geçecek işçiler kamu çalışanı olarak statü alacak ve daha önce de belirtilen Özel Sözleşmeli Personel ÖSP statüsüne alınacak. 657 Devlet Memurları Kanununda da 4/E istihdam şekli yer alacağı belirtildi. Emeklilik hakları ise 4/C kapsamında değerlendirilecekler.

Güvenlik ve arşiv araştırması yapılacak!

Bilindiği üzere kamuya yeni personel alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaktadır. Taşeron işçiler de kamuya aktarılmadan önce bu araştırma ve soruşturmalardan geçirilecekler. Bu kapsamda yeni yıl itibarıyla geçişin başlaması ile birlikte taşeron işçiler bu statüye sahip olamayacaklar.

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket elemanının sorunun çözümlenmesiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı bundan böyle "kamu çalışanı" olacak. Özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 Sayılı Kanun'da 4E'li olarak kadroya geçecekler. Bu çalışanların emeklilik hesaplamaları da Emekli Sandığı (4C) kapsamında değerlendirilecek.

Devlet Memurluğuna girişte aranan şartlar taşıyor mu?

657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan 48’nci maddedeki devlet memurluğuna girişte yer alan genel şartların taşınıyor olması gerekiyor. Bu kapsamda taşeron işçiler için bu şartların büyük bölümü yaş hariç olmak üzere taşınıyor olması gerekecek. Fakat emekliliği gelmiş olanlar faydalanamayacak!

Ücretler, tayin hakkı, sendika üyeliği!

Ücretler aynı kurumdaki diğer personellere zaman içerisinde eşitleneceği belirtilmekte. Kurumlar arası geçiş veya tayin hakkı olmayacak. Çakılı kadro olarak aynı yerde çalışmaya devam edilecek. Ayrıca memur sendikalarına da üye olunabilecek.

Hangi tarihteki taşeronlar bu sistemden faydalanacak?

Bilindiği üzere henüz yasa çıkmadı ve 1 Kasım 2015’ten önce girenler faydalanacaktı. Fakat aradan 2 yıl geçti ve bu sürede yeni taşeronlar da sisteme girdi. Bununla ilgili düzenleme ile yasanın çıkış tarihi itibarıyla taşeron sistemde olanlar için düzenleme yapılacağı belirtilmekte. Farklı bir uygulama olursa haksızlıklar ortaya çıkacağı için 1 Kasım 2015 tarihi baz alınırsa 2 yıl geçen süredeki taşeron çalışanların durumunda belirsizlik çıkacak ve işlerinden olacaklar.

İlgili Haberleri

4 Aralık Taşeron Mağdurları Yıldönümünde TBMM’de Gündeme Geldi
Kamuda Alt İşverene Bağlı Tüm İşçilerin Kadroya Alınması TBMM Gündeminde
4 Aralık'ta Çalışmıyor Olmasına Rağmen Taşeron Personel Kadro Hakkı Kazandı
Kadro Alamayan 4 Aralık Taşeron Mağdurlarının Durumu Bakana Soruldu
Kamudaki Tüm Taşeron İşçilere Kadro Talebi TBMM’ye Geldi