Uzman Erbaşların Kadroya Alınması İçin Kanun Teklifi Verildi

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Uzman erbaşlar için istenen değişiklikler ve detaylar için tıklayınız.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda belirtilen esaslara göre sözleşmeli Uzman Erbaş olarak göreve başlayan, göreve devam eden personel hakkında 3269 sayılı yasaya yeni bir hüküm eklenerek, sözleşmeli Uzman Erbaş olarak görev yapan tüm personelin kadroya geçirilmesi istendi.

Sözleşmeli Uzman Erbaş kadrosunda görev yapan personelin, sözleşmelerinin yenilenmesi, bir sonraki dönemde göreve devam edip etmeyeceği, kadrolu veya muvazzaf olarak görev yapan diğer Türk Silahlı Kuvvetleri personeline göre, güvenceli imkanlara sahip olmakla, kadrolu personelin görevine son verilme halleri, sözleşmeli personele nazaran daha zor şartlarla mümkün olmaktadır.

Kadrolu ve sözleşmeli personeller aynı şartlarda görev yapıyor!

Sözleşmeli olarak görev yapan Uzman Erbaşlar, kadrolu personel ile aynı şartlarda, aynı yerlerde görev yapmaktadır. Şartlan ve imkanları aynı olmasına rağmen, görevde kalma, görevine devam etme imkan ve şartları farklılık arz eden sözleşmeli personelin aleyhine olan bu durumun düzeltilmesi Anayasamızın 10. Maddesinde hüküm altına alınan eşitlik ilkesinin bir gereğidir.

Bir yıl içinde 3 ayı geçen raporlarda sözleşme fesh ediliyor!

Ayrıca, 3269 sayılı Uzman Erbaş yasasının “Tedavi” başlıklı 10. Maddesine göre, sözleşmeli olarak görev yapan Uzman Erbaşlar maddesinde yer alan hüküm gereği Uzman Erbaş kadrosunda sözleşmeli olarak görev alan personelin bir yıl içinde 3 ayı geçecek şekilde istirahat alması sözleşmesinin yenilenmeme sebebidir.

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık bulunuyor!

Kadrolu görev yapan Silahlı Kuvvetler rütbeli personeli ile uzman erbaş statüsünde sözleşmeli olarak görev yapan personelin aynı görev yerinde aynı imkanlar ve şartlar dahilinde görevlerini ifa etmelerine karşın sözleşmeli Uzman Erbaş statüsündeki personele göre daha net haklarının olması Anayasanın 10. maddesinde hüküm altına alınarak anayasal güvence ile sağlanan eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Bu nedenlerle, 3269 sayılı kanun kapsamında sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan tüm personelin, kadrolu veya muvazzaf statüsüne geçirilmesiyle Anayasal güvence altına alman eşitlik ilkesinin gereği ve hakkaniyetin sağlanması isteniyor. Yapılması istenen madde değişikliği ve kanun teklifinin tam metni için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı KİK Kararları Açıklandı
Kamu-Sen'in KPDK'da Gündeme Getirdiği 59 Talep