1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. SINAVLAR

  4. 2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 28 MAYIS 2014
2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 28 MAYIS 2014

2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 28 MAYIS 2014

2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu için TIKLAYINIZ 28 MAYIS 2014

A+A-

2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercih Kılavuzu 28 MAYIS 2014

Bu kılavuz, Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

2. TERCİHLERİN ALINMASI

Adaylar tercihlerini 28 Mayıs-3 Haziran 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda (https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) yapacaklardır.

2011 ALES Sonbahar Dönemi ile 2012-2013-2014 yıllarında herhangi bir ALES’e katılan ve puanı hesaplanan adaylar tercih yapabileceklerdir. 2011 ALES Sonbahar Dönemi ile 2012-2013-2014 yıllarından herhangi birine ait bir ALES puanı olmayan veya sınava katıldığı halde ALES puanı hesaplanmayan adaylar tercih yapamazlar.

Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak, bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, başvuran adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri esas alınacaktır.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden lisans eğitimi bilgilerini kontrol edebilirler. Lisans eğitimi bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, lisans eğitimi bilgilerini tercih süresi içinde (3 Haziran 2014 günü saat 17.00’ye kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde yenileyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine giderken mezuniyet belgesinin aslını veya onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan lisans eğitimi bilgileri görevli tarafından sisteme girildikten sonra belge adaya geri verilecektir. Birden fazla lisans mezuniyeti olan adaylar bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabilecektir. Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen mezuniyet belgeleri işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.

Tercih ücreti 10,00 TL olacaktır. Tercih yapılmadan önce ücretin yatırılmış olması gerekmektedir.

Tablo-1, Pedagojik Formasyon Eğitimi yapılabilecek programların kodlarını, adlarını, kontenjanlarını göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Atamalarına Esas Olan Alanlara İlişkin 9 Sayılı Kararı uyarınca hazırlanan hangi lisans programından mezun olan adayların hangi pedagojik formasyon eğitimi programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-I’deki programlardan yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, mezun olunan alan bulunarak hangi formasyon programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki formasyon programlarından yapılacak tercihler geçersizdir. Mezun olduğu lisans programı, tercih ettiği ve/veya yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Sistemde iki lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar tercihlerini iki alandan da yapabileceklerdir.

Tablo-I’den en çok 30 tercih yapılabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve özenle korunmalıdır. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

Adayların diploma notu bilgisi İlgili Üniversitelerden alınacağından ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) diploma notu bilgisi bulunmayan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Tercih işleminin son günü itibariyle mezun durumda olmayan adaylar tercih yapamazlar. Bu durumdaki adaylar tercih yaparak bir programa yerleştirilseler bile ilgili Üniversite tarafından kayıtları yapılmaz.

Adayların tercihlerini tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih işlemi yapan adayların diploma notu bilgisi ilgili Üniversite Rektörlüklerine bildirilecektir. Üniversiteler bu bilgiler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri 5-11 Haziran 2014 tarihleri arasında 11 Haziran 2014 günü saat 17.00’ye kadar yapacaktır. Üniversiteler tarafından 11 Haziran 2014 günü saat 17.00’den sonra bildirilecek düzeltme talepleri ile doğrudan aday tarafından ÖSYM’ye bildirilen düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

3.                                                                                                                       Y E R L E Ş T İ R M E

Yerleştirmede, adayların geçerliliği devam eden tercih edilen ve programın puan türündeki en yüksek ALES puanı (2011 ALES Sonbahar Dönemi ile 2012-2013-2014 yılları) ve akademik not ortalamasından oluşturulan yerleştirme puanı kullanılacaktır. Bunun için; adayların geçerli ALES puanları 0-4 aralığına doğrusal olarak dönüştürülecek ve adayların 4’lük not sistemindeki diploma notları kullanılacaktır.

Adayların akademik not ortalamaları, 4’lük sistem üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Mezun olduğu yükseköğretim kurumunun 4’lük sistemine göre akademik not ortalaması bildirilemeyen 100’lük sisteme göre bildirilen adayların, akademik not ortalamalarının 100’lük sistemden 4’lük sisteme dönüştürme işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu ekte yer almaktadır.

4’lük veya 100’lük sistemde notu olmayan adayların diploma notu “2” olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Yurt dışı üniversitelerden (KKTC hariç) mezun olup da programa başvuran adaylara YÖK dönüşüm tablosu uygulanacaktır.

“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı” 0-4 aralığına dönüştürülmüş ALES Puanının % 60'ı ile 4’lük Sistemdeki Diploma Notunun % 40'ı toplanıp 100 ile çarpılarak hesaplanmasından oluşacaktır. Yerleştirme bu puanlara göre ve adayların tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu yerleştirme işlemlerinde ALES puanı ile akademik not ortalaması için herhangi bir alt sınır uygulanmayacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SAY (FYSAY)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-SAY puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4’lük not sisteminde))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-SÖZ (FYSÖZ)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-SÖZ puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4’lük not sisteminde))

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Yerleştirme Puanı-EA (FYEA)= 100 x (%60 son üç yılın en yüksek ALES-EA puanı (0-4 aralığına dönüştürülmüş hali) + %40 Akademik Not Ortalaması (4’lük not sisteminde))

Yerleştirme, adayların Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa yerleştirilecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

4. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Programlara yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, adayların yerleştirildikleri programların bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir. Üniversiteler tarafından kayıtlar yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Yerleşen adayların kayıt hakları yalnız 2014-2015 öğretim yılı için geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları/atanabilmeleri için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri Üniversite tarafından kayıtları, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz. Bu nedenle adayların tercihlerini tamamlamadan önce ilgili kurumlar tarafından yayımlanan duyurular ve konu ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu’nun 14/11/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından ücret alınıp alınmamasının üniversiteler tarafından karara bağlanmasına, ücret alınacak ise devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından belirlenecek miktarın 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” da yer alan devlet üniversiteleri eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları için belirlenen ikinci öğretim ücretinin iki katını (2.054-TL) geçmemesine karar verilmiştir.

2014-2015 öğretim yılında ek yerleştirme yapılmayacaktır.

TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Adayların, tercih ücretini yatırırken banka görevlisine; Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı tercih ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarasını, ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Tercih ücreti bankaya yatırılmadan tercih işlemi yapılamaz. Tercih ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

BANKALAR* (Tercih ücreti 10,00 TL’dir.)

T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı T. Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı

Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı

DenizBank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

*Tercih ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.