2016 Yılı MTSK Sınavı E-Kılavuzu Yayınlandı

2015 Yılında Kayıtlı Olanların Girecekleri Sınav Bilgileri ile 2016 Yılında Kayıt Olacakların Sınav Bilgileri Değişti. 2015 ve 2016 Yılında Ehliyete Başvuran Adayların Sorumlu Olacağı Sınav Konuları ve Tüm Detaylar. 2016 Sınav Takvimi

featured

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu’nun yayınlanmasının ardından merakla beklenen 2015 yılında ehliyetebaşvurup da halen 2016 sınavlarına katılacakların bilmesi gereken tüm gerekli detaylara ulaşabilirsiniz.

2015 yılı ve 2016 yılında başvuran adaylar ayrı sınav konularından sorumlu olacaklar. Yeni e-kılavuzda özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna kayıt yaptırma şartları yaş bakımından ve deneyim bakımından tüm şartlara ulaşabilirsiniz. sınav başvuru şartları, sınav başvuru ücreti ve banka işlemleri, kursiyer başvuru işlemleri yer almakta.

2015 Yılından Sonra Sınav Başvurusu Yapacakların Sorumlu Olacakları Bilgiler

2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olup yazılı (test) sınava girecek kursiyerler; A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerine ait sınavlar; İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği dersleri olacak.

2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi aşağıda gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

​Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları; Motorlu Bisiklet A1, Motosiklet A2, Otomobil, Minibüs, Kamyonet B, Kamyon C, Çekici D, Otobüs E, Lastik Tekerlekli Traktör F, İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar G, Engelli Bireylerin Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller H sınıfı olarak belirlendi.

2015 yılı ve daha önce MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere MTSKS‘nin bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve süreleri şu şekilde olacaktır.

Bütün sertifika sınıflarında İlk Yardım Dersi 13, Trafik ve Çevre Dersi 27, Araç Tekniği Dersi 10 soru ve Sınav Süresi 60 dakika olarak belirlendi.

2016 Yılından Sonra Sınav Başvurusu Yapacakların Sorumlu Olacakları Bilgiler

2016 yılından itibaren ise ilk defa yazılı (test) sınava girecek kursiyerler; M, A1, A2, A, B1, B, D1, D, C1, C ve F sertifika sınıfı türlerine ait sınavlar; İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği, Trafik Adabı dersleri olacak.

2016 yılından itibaren MTSK’ ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi aşağıda gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları; Moped M, Motorlu Bisiklet A1, Motosiklet A2, Motosiklet A, Dört tekerlekli Motosiklet B1, Otomobil/Kamyonet B, Minibüs D1, Otobüs D, Kamyon C1, Kamyon C, Lastik Tekerlekli Traktör F.

2016 yılından itibaren MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere MTSKS‘nin bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin, yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve süreleri şu şekilde olacaktır.

Bütün sertifika sınıflarında İlk Yardım Dersi 12, Trafik ve Çevre Dersi 23, Araç Tekniği Dersi 9, Trafik Adabı Dersi 6 soru ve Sınav süresi 60 dakika olarak belirlendi.

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri 2016 Sınavı Takvimi:

2016-MTSKS-1 sınavı 13 Şubat 2016-Cumartesi,
2016-MTSKS-2 sınavı 14 Mayıs 2016-Cumartesi,
2016-MTSKS-3 sınavı 16 Temmuz 2016-Cumartesi,
2016-MTSKS-4 sınavı 27 Ağustos 2016-Cumartesi,
2016-MTSKS-5 sınavı 08 Ekim 2016-Cumartesi,
2016-MTSKS-6 sınavı 10 Aralık 2016-Cumartesi

MTSKS, karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik yazılı sınavlar ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

MTSKS, 81 il merkezi ile başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda, merkez sınav yürütme komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır. Ancak ilçe merkezlerinde sınav yapılabilmesi için; o ilçede sınava girecek kursiyer sayısının 500’den fazla olması veya en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km’den fazla olan ilçelerde de kursiyer sayısının 200’den çok olması gerekmektedir. Sınav merkezi yeterlikleri taşımayan ilçelerde bulunan adaylar, en yakın sınav merkezi olan ilçe veya il merkezinde sınava alınacaklardır.

Kursiyerler, devam ettiği MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.

MTSK yazılı sınavları, yukarıda yer alan sınav takviminde belirtilen tarihlerde yılda 6 (altı) kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır.

Kursiyerlerin, öncelikle bir Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenler teorik derslerin eğitim ve sınavlarından muaftır.

Özel MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden başvuruları kabul edilen ve elektronik onaylama işlemi yapılan kursiyerler MTSKS’ye girebilmektedir.

Kursiyer, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar.

Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olan ve sınava girmesi uygun görülerek sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden 5 onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, istemeleri hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir. Teorik derslerin sınavından dördüncü sınav hakkı sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ise ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Sınava girebilmek için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında; hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, yangın, deprem ve benzeri tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi sınavın yapıldığı günün akşamına kadar kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

Belgelerin doğruluğundan kursiyer, bilgilerin sisteme doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

Sisteme girilen adres bilgileri ve kursiyer fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerin doğru girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli biyometrik olması ve kursiyerin yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir.

2016 Yılı MTSK Sınavı E-Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ

Tablo-1/A

Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları Araçların Cinsi

Belge Sınıfı

Motorlu Bisiklet

A1

Motosiklet

A2

Otomobil, Minibüs, Kamyonet

B

Kamyon

C

Çekici

D

Otobüs

E

Lastik Tekerlekli Traktör

F

İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar

G

Engelli Bireylerin Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller

H

 

Tablo-1/B

Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları Araçların Cinsi

Belge Sınıfı

Moped

M

Motorlu Bisiklet

A1

Motosiklet

A2

Motosiklet

A

Dört tekerlekli Motosiklet

B1

Otomobil/Kamyonet

B

Minibüs

D1

Otobüs

D

Kamyon

C1

Kamyon

C

Lastik Tekerlekli Traktör

F

 

Tablo-2/A MTSKS Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Bütün sertifika sınıflarında

İlk Yardım Dersi

Trafik ve Çevre Dersi

Araç Tekniği Dersi

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

13

27

10

50

60 dakika

                   

 

Tablo-2/B  MTSKS Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Bütün sertifika sınıflarında

İlk Yardım Dersi

Trafik ve Çevre Dersi

Araç Tekniği Dersi

Trafik Adabı Dersi

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

12

23

9

6

50

60 dakika

                       

 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI

2016 YILI SINAV TAKVİMİ

Sınav Tarihi

2016-MTSKS-1

13 Şubat 2016-Cumartesi

2016-MTSKS-2

14 Mayıs 2016-Cumartesi

2016-MTSKS-3

16 Temmuz 2016-Cumartesi

2016-MTSKS-4

27 Ağustos 2016-Cumartesi

2016-MTSKS-5

08 Ekim 2016-Cumartesi

2016-MTSKS-6

10 Aralık 2016-Cumartesi

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
2016 Yılı MTSK Sınavı E-Kılavuzu Yayınlandı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!