1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. 300 Adet Analog Telefon Doğrudan Temin İle Alınacaktır.
300 Adet Analog Telefon Doğrudan Temin İle Alınacaktır.

300 Adet Analog Telefon Doğrudan Temin İle Alınacaktır.

300 Adet Analog Telefon Doğrudan Temin İle Alınacaktır.

A+A-

MSB İSTANBUL TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KANUNUN 22 / d MADDESİ GEREĞİ 300 ADET ANALOG TELEFON ALIMI YAPILACAKTIR.

İLAN METNİ

 

İŞİN ADI                                             :   ANALOG TELEFON ALIMI

İLAN TÜRÜ ve USULÜ                     :   DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları

 

İDARE ADI                                         :   İstanbul Ted.Blg.Bşk.lığı (4 No.lu İhale Kom.Bşk.lığı)

ADRESİ                                             :   SİRKECİ-İSTANBUL

TELEFON VE FAX NUMARASI      :   +90 212 514 00 10 - +90 212 514 00 20

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ      :   -         

 

MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ              :   ANALOG TELEFON

MİKTARI                                            :   300    Adet

MALIN TESLİM YERİ                                   :   MSB MYBİT Bşk.lığı ANKARA

 

MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:    Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.15 (Onbeş) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.

İhalenin YAPILACAĞI YER               :    Gn.Mlz. ve Hiz.Ted.Ks. İhale Salonu Sirkeci /İSTANBUL

İhalenin TARİH VE SAATİ                :    02.09.2014-10:30

 

İHALE İLANI METNİ 

ANALOG TELEFON ALIMI

1. Dosya No : 42

2. İhale Komisyonunun : MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Gn.Mlz. ve Hiz.Ted.Ks.

a. Adresi : Sirkeci/ İSTANBUL

b. Telefonu : 0 (212) 514 00 10’dan 2146

3. İhalenin :

a. Tarih ve Saati : 02 Eylül 2014 Saat : 10:30

b. Yapılacağı Yer : Gn.Mlz. ve Hiz.Ted.Ks. İhale Salonu Sirkeci /İSTANBUL

4. İhale Konusu Alım İşinin :

a. Niteliği Türü Miktarı : Analog Telefon Alımı, 300 Adet

b. Teslim Yeri : MSB MYBİT Bşk.lığı ANKARA

c. İşe Başlama Tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

ç. İşin Süresi : 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde belirtilen teslim yerine defaten teslim edilecektir.

5. Tedarike İlişkin Hususlar :

a. Teklif vermek isteyen istekliler ihale komisyonunda işe ait dokümanları okuyarak inceleyecektir. İstediği taktirde bir nüshasını alabilirler. İhale Dökümanı belgegeçerle gönderilememektedir. İsteklilerin idareye gelip dokümanı incelemesi, birim fiyat teklif mektubunu ve teklif cetvelini idareden almaları gerekmektedir.

b. Teklif vermek isteyen istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat yatırarak, teklif zarfıyla birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. (Teminatı yetersiz olan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

c. Dokümanda öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerde yer alan eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasında Alım Heyeti yetkilidir.

6. Alımı yapılacak Analog Telefon Doğrudan Temin Dokümanında belirtilen özellikler dikkate alınarak onay belgesinde belirtilen Kabul Heyeti tarafından teslim alınacaktır. Alıma ait bilgiler Ek listede gönderilmiştir.

7. Teklifin değerlendirilebilmesi için teklif mektubunun teklif vermeye yetkili bir şahıs tarafından doldurulması, teklif kapsamında sunması gereken belgeleri teminat mektubu / makbuzu ile birlikte kapalı zarfın (Zarfın yapıştırılan yüzüne firma kaşesi basmalı ve imzalamalı,ön yüzüne ise firma bilgileri,teklifin verileceği ihale komisyonunun adı ve teklif verilen işin adı yazılmalıdır.) içine konularak 02 / 09 / 2014 günü saat 10:30’a kadar MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Gnl.Mlz. ve Hiz.Ted.Kısmına (Sirkeci/İSTANBUL) ulaştırılması gerekir.

8. Alım Heyeti son teklif verme saatinden sonra verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbest ve yetkilidir.

9. Yukarıda belirtilen gün ve saatte teklifler katılan istekliler veya temsilcileri huzurunda zarflar açılarak fiyatlar açıklanacaktır. Yetkilendirilen alım heyeti tüm isteklilerden veya eşit fiyat sahiplerinden yeniden teklif istemeye, açık eksiltme yapmaya yetkilidir.

10. Bu alımda kısmi teklif verilmeyecektir.

 

 İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

 

a.Şikayet ve Başvuru Makamı:          İSTANBUL TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

b.Telefon Numarası:  +90 212 514 00 10

c.Fax Numarası:         +90 212 514 00 20

d.Elektronik Posta adresi:     

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.