Açıktan Vekil Atanan Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

Devlet kamu ve kurumlarında, farklı pozisyondaki görevler için açıktan vekil ataması yapılabilmektedir. Peki açıktan vekil atanan kişiler şahıs şirketi kurabilir mi?

77501

Açıktan Vekil Atanan Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

Açıktan Vekil Atanan Şahıs Şirketi Kurabilir mi?

Açıktan Vekil Atanan Şahıs Şirketi Kurabilir mi? Memur olarak görev yapan kişilerin, geçici göreve gönderilmesi, disiplin cezası alarak işten uzaklaştırılması gibi çeşitli nedenler için görevlerine ara verilebilmektedir. Bu durumlarda, bu kişilerin verine vekil memurlar atanmaktadır. Vekil memur atamaları kurum içinden veya kurum dışından olabilmektedir. Aynı kurum içinden atamanın gerçekleşmesi durumunda, bu kişilere 3 aydan itibaren ücret ödenmektedir. Farklı kurumlardan vekil memur ataması gerçekleştirildiğinde, bu kişilere göreve başladıkları aydan itibaren ücret ödenmektedir.

Devlet kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak görev yapan kişiler, herhangi bir ticari işte çalışamaz ve ek gelir elde edemezler. Bu durum kanunlar ile sınırlandırılmaktadır ve yasaklara uyulmadığında çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca bu kişiler kişisel şirket açamadıkları gibi, ortak da olamamaktadır. Bunun yanında ofis ve büro sahibi olmaları da yasaktır. Memurların ticari ve kazanç getirici işleri yapmalarının yasaklanmasının yanında, özel kanunlar ile belirlenen bazı istisnai durumlar söz konusudur.

Şahıs Şirketi Kurmak Vekil Memurlar için Yasak Mıdır?

Şahıs Şirketi Kurmak Vekil Memurlar için Yasak Mıdır?

Açıktan Vekil Atanan Şahıs Şirketi Kurabilir mi? Devlet kurumlarında görev yapan asil memurlar için söz konusu olan yasaklar vekil memurlar için de geçerlidir. Dolayısı ile vekil memurların şahıs şirketi kurmaları yasaktır. Memur olarak görev yapan kişilerin şahıs şirketi kurmaları ve ticari amaç ile kazanç sağlayacak işlerde yer alması yasaktır. Bu sebeple, vekil atanmış memurlar da bu tarz kazançlar sağlayamazlar. Bu durum kanunlar ile sınırlandırılmaktadır ve yasaklara uyulmadığında çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca bu kişiler kişisel şirket açamadıkları gibi, ortak da olamamaktadır. Bunun yanında ofis ve büro sahibi olmaları da yasaktır. Memurların ticari ve kazanç getirici işleri yapmalarının yasaklanmasının yanında, özel kanunlar ile belirlenen bazı istisnai durumlar söz konusudur.

Kişilerin ticari kazanç sağlayacağı işlerde yer almasının tespit edilmesi durumunda, cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Genellikle disiplin cezası olarak uygulanan bu ceza, vekil memur olarak atanan kişiye verilmiş ise, bu kişilerin vekillikleri de iptal edilmektedir. Dolayısı ile kişilerin devlet kurumlarında görev yapmaları halinde, kanunlarda belirtilen yasak ve istisnai durumlara hakim olması oldukça önemlidir.

Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?

Exit mobile version