Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?

Açıktan vekil memur olarak atanmış kişilerin de belirli hakları mevcuttur. Peki bu kişiler, işten ayrıldığında iş sonu tazminatı alabilirler mi?

Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?
Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi? Devlet kurum ve kuruluşlarında, kamu personeli olarak görev yapan kişilerin, bu görevi yerine getirmelerine engel bir durum bulunabilir. Bu durumda, hizmetin aksamaması adına, kurum içinden veya kurum dışından bu görevi vekaleten yerine getirmesi için memur ataması gerçekleştirilmektedir. Kamu kurumunda görev yapan memurların, hastalık, disiplin soruşturması gibi çeşitli sebeplerden görevden izin almaları veya uzaklaştırılmaları gerekebilir. Vekil memur, bu aşamada bu görev için atanmaktadır. Kişinin görevine geri dönebilmesi durumunda da vekil memurluk sona ermektedir.

Açıktan Vekil Memur
Açıktan Vekil Memur

Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?

Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?
Açıktan Vekil Memurlar, İşten Ayrıldığında İş Sonu Tazminatı Alabilir mi?

Vekaleten atanan memurlara ilişkin ilgili kanunda şu madde yer almaktadır;

“Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.”

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi, kişilere iş sonu tazminatı ödenmesi için, bu kişilerin devamlı ve asli görevde olmaları gerekmektedir. Yani kişinin asil memur olarak atamasının gerçekleşmesi gerekmektedir. Vekaleten memurluklar her ne kadar atama yolu ile olsa da, bu bir geçici görevdir ve asil memurun görevine dönmesinin ardından vekil memurluk bitmektedir. Dolayısı ile herhangi bir iş sonu tazminatının verilmesi söz konusu değildir.

Vekaleten Atamalarda Aylık Ödemesi Nasıl Yapılmaktadır?

Vekaleten Atamalarda Aylık Ödemesi Nasıl Yapılmaktadır?
Vekaleten Atamalarda Aylık Ödemesi Nasıl Yapılmaktadır?

Vekil Memurlara, Vekaleten Atamalarda Aylık Ödemesi Nasıl Yapılmaktadır? Kurum içi veya kurum dışından, herhangi bir göreve vekaleten ataması gerçekleşmiş kamu personeli için göreve başladığı aydan itibaren ödeme yapılmaktadır. Açıktan atanan kişilere, bir yıl içinde yirmi günü geçmemek koşulu ile çalışılan her ay için iki günlük izin verilmektedir. Ayrıca vekaleten gerçekleştirilen görevlerde, ödeme yapılabilmesi için kişilerin fiili olarak çalışmaları gerekmektedir.

Açıktan Atama Nedir? Kimler Başvurabilir?

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!