Aday Memur Disiplin Cezası Alırsa Ne Olur?

Kişilerin görevden çekilme hakları bulunmaktadır. Bu durumda herhangi bir cezai uygulama söz konusu değildir. Peki aday memur disiplin cezası alırsa ne olur?

77241

Devlet kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak görev yapan kişilerin, görevden çekilme veya istifa etme hakları söz konusudur. Bu hak sayesinde kişiler, görevlerine devam etmek istemezler ise yasalara uygun şekilde görevden çekilebilmektedirler. Bu durum karşısında herhangi bir cezai uygulama söz konusu değildir. Ancak memur olarak görev yapan kişilerin ceza almaları durumunda bazı yaptırımlar söz konusu olmaktadır.

Disiplin Cezası Alan Memura Uygulanan Yaptırımlar!

Disiplin Cezası Alan Memura Uygulanan Yaptırımlar!

Kişilerin çalıştıkları kurumda gerçekleştirdikleri uygunsuz davranışlar neticesinde disiplin cezası almaları durumunda, görevleri ile ilişikleri kesilmektedir. Bu durumda, bağlı bulunulan kurum amiri gerekli evrak düzenlemesini yaparak, kişinin görevinin son bulması için yaptırım uygulamaktadır. İlgili kanunun ilgili maddesi incelendiğinde,

Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56. bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.

Şeklindeki hüküm bu durumu gayet net bir şekilde açıklamaktadır.

Başka Bir Kadroda Göreve Başlanabilir mi?

Başka Bir Kadroda Göreve Başlanabilir mi?

Kanundaki ilgili maddeye göre aday memurun disiplin cezası alması sonucu görevi ile ilişiği kesilmektedir. Bu durumda kişilerin yeni bir devlet kadrosuna girebilmesi ve çalışabilmesi için 3 yıl beklemeleri gerekmektedir. Yani görevle ilişiğin kesilmesinin yanında 3 yıllık bekleme süresi söz konusudur.

Disiplin Amiri Memura Hangi Cezaları Verebilir?

Exit mobile version