Aday Öğretmenin Görevine Son Verilir mi?

657 sayılı Devlet memurları için geçerli Kanun kapsamında var olan hükümler için adaylık dönem içi ve dönem sonlarında asil memurluk için atanma yapılmadan öncesinde aday öğretmenin memuriyetin sona erme durumlarında bazı haller vardır.

Aday Öğretmenin Görevine Son Verilir mi?

Adaylık dönemleri içerisinde bulunulduğu zamanlarda göreve son verilmesi, 657 sayılı Kanun aday olacak şekilde atanan memurlar için örneğin aday öğretmenlerin, öncelik olarak memurların ortak vasıflarında temel eğitimlerin sonunda sınıflar ile ilgili hazırlama amaçlı eğitimlerin kapsamında stajla tabi tutulurlar.

Aday Öğretmenin Görevine Son Verilir mi?

Aday Öğretmenin Görevine Son Verilir mi?

Devlet memurları olarak atanmak için eğitimler her bir aşamada başarılı olarak sonuçlanmalıdır. Adaylık süresi içerisinde davranışlarıyla memuriyetin gerektirdiği davranışlarda çelişkili bir durum söz konusuysa göreve devamsızlık etmemeleri istenilmektedir.  Bu itibarla;

Memurlar adaylık dönemleri içerisinde sorumlu tutuldukları temel eğitimlerde hazırlayıcı eğitim ve stajlar devreye girerek gösterilecek başarısızlık hallerinde aday memurda görev sonlandırma işlemi uygulanmak zorunda kalınır. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devreleri konularının herhangi birisinde başarısız olan aday memurlarda göreve son verilme yaşanır.

Aday olunan dönemlerde hal ve hareketler üzerinde memuriyetle uyum sağlamayan durumlar varsa ve görülürse aday memurun yine görevine son verilir. Burada görevine son verilen memurların belirtilen hususların kapsamında ifade muğlak ve sübjektif değerlendirmeler açık olunarak mağduriyete sebep olunacak durumların bakımından “memuriyetle bağdaşmayacak durumların” somut olay ve belgelere dayandırılması gerekecektir.

Adaylık dönemlerinde göreve devamsızlıkları olup da tespit edilen aday memurlar için görevine son verilme işlemi uygulanır. Ancak bu hususta bahsedilen şey devamsızlığın, izin alınmadan ve kabul edilebilir bir mazerete göre olmamasından dolayı olması gerekmektedir.

Adaylık Dönemi Sonunda Göreve Son Verilmesi

Adaylık Dönemi Sonunda Göreve Son Verilmesi

657 sayılı Kanun, aday süresi kapsamında aylık yaşanan kesilme veya kademe ilerlemelerinin durdurulması cezası almış olanların ilişiklerinin kesileceğine göre hüküm verilmiştir. Buna göre, aday dönemlerin kapsamında konu içerisinde disiplin cezaları olarak hakları kapsamında aylıktan kesme cezası veya kademede verilen ilerlemelerin durdurma işlemlerinin cezası verilmiş olanların memuriyetle ilişiği kesilmektedir.

İlişkisi kesilen memurlarda tekrardan memurluğa girmesi, adaylık devrelerinde bulunan dönemin içerisinde ya da sonlarında belirtilen sebepler sonucunda memuriyetle ilişkisi kesilen memurların dönüş yapabilmesi için bazı sürelerin geçmesi bu süreç içerisinde mümkün olabilir.

657 sayılı Kanun içerisinde yer alan düzenlemelerin kapsamında, adaylık devrelerde süre içerisinde veya sonlarında ilişiği kesilenlerin (başarısızlık, memuriyetle bağdaşmayacak hal ve hareket, göreve devamsızlık, disiplin cezası gibi sebepler) yeniden memuriyete girebilmesi için en az 3 yıl beklemesi gerekmektedir.

Aday Öğretmenin Özel Yasal Düzenlemeleri

Özel yasal düzenleme kapsamında aday memurların görev dahilinde bulundukları sürelerde iken memuriyete son verilmesi de mümkün olabilmektedir. 

Sözleşmeli Öğretmenler Sınavlarda Görev Alabilir mi?

Exit mobile version