Adaylık Devresinde İlişiği Kesilen Memur, Kaç Yıl Yeniden Memur Olamaz?

Aday memur olarak görev yapan kişinin, herhangi bir sebeple memurluktan ilişiği kesilebilir. Peki bu durumda, bu kişilerin yeniden devlet memuru olması için kaç yıl geçmesi gerekmektedir?

77564

Adaylık Devresinde İlişiği Kesilen Memur, Kaç Yıl Yeniden Memur Olamaz?

Adaylık Devresinde İlişiği Kesilen Memur, Kaç Yıl Yeniden Memur Olamaz

Adaylık Devresinde İlişiği Kesilen Memur, Kaç Yıl Yeniden Memur Olamaz? Aday memur olarak devlet kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayan kişilerin, görevden çekilme hakları vardır. Görevden çekilme veya istifa hakkını kullanan aday memurlar, herhangi bir cezai uygulama ile karşılaşmazlar. Ayrıca bu istifanın ardından herhangi bir bekleme dönemi olmadan kişiler başka bir devlet kadrosunda kamu personeli olarak görev yapabilirler.

Kişilerin uygunsuz eylemler neticesinde, disiplin cezası alması ve görevleri ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda bazı yaptırımlar söz konusudur. Kanundaki ilgili madde (57.madde) incelendiğinde, ‘’Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56. bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.’’ Gibi bir ifadenin bulunduğu görülmektedir.

Buradan da anlaşılacağı gibi, kişilerin herhangi bir disiplin cezası neticesinde memurluktan ilişiklerinin kesilmesi durumunda, yeniden devlet kadrolarında memur olarak görev yapabilmeleri için 3 yıl beklemeleri gerekmektedir.

Aday Memurlar İstifa Ettiklerinde Bunun Herhangi Bir Cezası Var mıdır?

Aday Memurlar İstifa Ettiklerinde Bunun Herhangi Bir Cezası Var mıdır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında, memur olarak görev yapan kişilerin istifa etme hakları söz konusudur. Kişiler, ister aday memur isterse asil memur olsun, yasalara uygun olmayan bir davranış sergilemeden, herhangi bir sebep ile istifa haklarını kullanabilirler. Ayrıca kişiler, istifanın ardından başka bir kadroda kamu personeli olarak görev yapabilmektedir. Bu göreve başlamak için görevden ilişiğin kesilmesi durumunda olduğu gibi, istifanın ardından herhangi bir zaman geçmesine gerek yoktur. Bunun yanında, herhangi bir cezai yaptırım da söz konusu değildir.

Görevden çekilme veya istifa kişilerin hakkıdır. Dolayısı ile bu durum herhangi bir yaptırım gerektirmemektedir. Görevden çekilmek isteyen memur, bağlı olduğu kuruma bu durumu bildiren bir dilekçe ile başvurabilmektedir. Kişilerin aday memur olarak atandıkları kurumda, herhangi bir süre çalışma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bunun yanında görevden çekilme haklarını kullandıklarında da tazminat ödemezler.

Exit mobile version