1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 125 Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 125 Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 125 Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2019 yılı memur personel alımları kapsamında 125 kadroya sözleşmeli lisans, önlisans ve lise mezunu personel alımları yapacak. Üniversite memur alımı ilan detaylarına My Memur haberden ulaşabilirsiniz.

A+A-

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 Ekim 2019 tarihi itibarıyla sözleşmeli 125 memur alımı ilanı yayımladı. 26 Ekim 2019 tarihli resmi gazetede sözleşmeli en az lise mezunu 125 memur alımı başvuru şartları ve detaylarını araştıran KPSS adayları için tüm bilgileri My Memur olarak hazırladık.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli 125 personel alınacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitenin internet adresinde duyurular adresinde mevcuttur. Başvurular 26 Ekim ile 10 Kasım 2019 tarihleri arasında olacaktır.

ÜNİVERSİTE 125 MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

8- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,

9- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

10-Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

12-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

13-Lisans memurları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P3 puanı esas alınılacaktır.

Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P93 puanı esas alınılacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS P94 puanı esas alınılacaktır.

14-Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uygulanır.

15-7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

16-ECZACI “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat yolu ile alım yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI VE ŞARTLARI

47 Hemşire Alımı; Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

2 Hemşire Alımı;  Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, kemik iliği nakil merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve en az 100 kemik iliği (allojenik - akraba dışı -haploidentik - otolog) nakil deneyimi olmak gerekiyor.

1 Hemşire Alımı;  Özel Bütçe KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, hamilelik takibi ve doğum koçluğu vb. eğitimlerden en az birine katılmış olmak ve belgelendirmek.

17 Hemşire Alımı;  Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak gerekiyor.

2 Hemşire Alımı;  Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak, kemik iliği nakil merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve en az 100 kemik iliği (allojenik - akraba dışı –haploidentik - otolog) nakil deneyimi olmak gerekiyor.

1 Hemşire Alımı;  Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak, kemik iliği nakil merkezi ile kan merkezlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek, kan bankacılığı ve tıbbi transfüzyon sertifikası sahip olmak gerekiyor.

4 Fizyoterapist Alımı;  Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının fizyoterapi ve rehabilitasyon veya fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak gerekiyor.

3 Fizyoterapist Alımı; Döner Sermaye Bütçesi KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak gerekiyor.

2 Laborant Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak, en az 2 yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek.

1 Laborant Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak, kan bankacılığı ve tıbbi transfüzyon sertifikası ile aferez sertifikası sahibi olmak, en az 2 yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek.

1 Eczacı Alımı; Özel Bütçe KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR Eczacılık fakültesi mezunu olmak gerekiyor.

1 Sağlık Fizikçisi Alımı; Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans mezunu olmak, radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği alanlarında yüksek lisans mezunu olmak gerekiyor.

2 Röntgen Teknisyeni Alımı; Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin radyoloji teknisyenliği bölümünden mezun olmak gerekiyor.

2 Biyolog Alımı; Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının biyoloji bölümü Lisans mezunu olmak, en az 2 yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek, kan bankacılığı ve tıbbi transfüzyon sertifikası sahibi olmak gerekiyor.

1 Biyolog Alımı; Döner Sermaye Bütçesi KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. En az 2 yıl laboratuvar deneyimi olmak ve belgelendirmek.

2 Sağlık Teknikeri Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının radyoterapi veya tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programı mezunu olmak gerekiyor.

1 Sağlık Teknikeri Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının radyoloji teknikerliği önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

2 Sağlık Teknikeri Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

1 Ebe Alımı; Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının ebelik bölümü lisans mezunu olmak, yataklı tedavi kurumlarında en az 1 yıl yenidoğan yoğun bakım tecrübesi olmak ve belgelendirmek, yenidoğan resüsistasyon programı (NRP) sertifikası ile yenidoğan işitme taraması uygulayıcı eğitimi sertifikası olmak gerekiyor.

1 Psikolog Alımı; Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının psikoloji bölümü lisans mezunu olmak gerekiyor.

2 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P3 Yükseköğretim kurumlarının perfüzyon bölümü lisans mezunu olmak veya lisans eğitimi üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak gerekiyor.

4 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı önlisans mezunu olmak gerekiyor.

2 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünden mezun olmak gerekiyor.

4 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının anestezi programı önlisans mezunu olmak gerekiyor.

2 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin anestezi bölümünden mezun olmak gerekiyor.

2 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin diş protez teknisyenliği bölümünden mezun olmak gerekiyor.

2 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri önlisans programı mezunu olmak gerekiyor.

3 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olmak gerekiyor.

1 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni bölümünden mezun olmak, ilk yardım ve arama kurtarma sertifikasına ile ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu sertifikalarına sahip olmak gerekiyor.

4 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının ilk ve acil yardım programı, ambulans ve acil bakım veya acil bakım teknikerliği önlisans programlarının birinin mezunu olmak gerekiyor.

1 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının optisyenlik önlisans programı mezunu olmak gerekiyor.

2 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının fizik tedavi veya fizyoterapi önlisans programından mezun olmak gerekiyor.

1 Diğer Sağlık Personeli Alımı; Özel Bütçe KPSS P93 Yükseköğretim kurumlarının odyometri önlisans programı mezun olmak gerekiyor.

İlan metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler