Aile Bakanlığına 5510 Sayılı Kanunla Memur Atama Duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında memur atama duyurusu yapıldı. Atamaya esas belgeler ve tüm detaylar yayımlandı.

featured

5510 Sayılı Kanunun Geçici 66’ncı Maddesi Kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadrolarına atanmaya hak kazananların atamalarının yapılması için istenilen belgeler yayımlandı. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 66 ncı Maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen atama teklif kurası sonuçlarına göre Bakanlık kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için 3 Mayıs2019 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

MEMUR ATAMASINA ESAS BELGELER

Nüfus Cüzdanının aslı ya da onaylı örneği, Öğrenim belgesinin onaylı örneği, 4 adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için Askerlik Durumuna dair yazılı belge, Adli sicil belgesi (e-devlet), AÇSHB Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu isteniyor.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Eksiksiz bilgisayar ortamında doldurulup, 2 nüsha halinde çoğaltılıp, her birine vesikalık fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak tek sayfaya sığacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.) 8) Atama belgesinin internet çıktısı isteniyor.

Adaylar, onaylı örneği istenen belgelerin aslını ibraz ederek, fotokopisi ile başvurmaları durumunda, belgeler Bakanlığımızca onaylanacaktır. Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.

Duyurunun dokümanları: AÇSHB Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu ve Güvenlik Soruşturması Formuna aşağıdaki duyuru metninden ulaşabilirsiniz.

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun amacı sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU: GEÇİCİ MADDE 66

10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.

Birinci fıkra kapsamında olan ve 2008 Ekim ayı başından önce ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından artan hisse bulunması hâlinde ana ve babaya 506 sayılı Kanunun mülga maddelerindeki, bu tarihten sonra ölen sigortalının ana ve babasına ise Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır.

Bu madde kapsamında yazılı istekte bulunan hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

(Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilir. İstihdam edilecek kişilerin Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılır ve işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre istihdam hakkından yararlanacak kişilerin tespiti, bu kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.

Duyuru ve gerekli tüm detaylar için tıklayınız:

pdf.jpg

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Aile Bakanlığına 5510 Sayılı Kanunla Memur Atama Duyurusu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!