Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 77 Memur Atama Duyurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Devlet Personel Başkanlığı DPB memur atama duyurusu yapıldı ve 77 şehit yakın gazi ve gazi yakınının atama kurası sonuçları ile atama detayları açıklandı.

56655

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen 77 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi. Devlet Personel Başkanlığı DPB tarafından 77 memur atamasına dair detayları My Memur olarak hazırladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilen (77) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, noter huzurunda gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındığı belirtildi.

77 istihdam hakkı sahibinden; 28’inin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, öğretmen, sosyolog, programcı, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 28’inin memur unvanlı kadrolara, 19’unun hizmetli unvanlı kadrolara, 2 kişinin sürekli işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 45’i erkek, 32’si kadındır. 

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;  14’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu, 18’i üniversite, 1’i mahalli idare olmak üzere toplam sayısı 33’tür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan atama teklif sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden direkt erişim sağlayabilirsiniz.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Atama sonuçları için TIKLAYINIZ.

Exit mobile version