1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 84 Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 84 Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 84 Memur Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine sözleşmeli kamu personeli alımları kapsamında 84 memur alımı yapılacak. Üniversite personel alımı mezuniyet, KPSS, yaş vb. tüm şartlar My Memur haberde.

A+A-

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10 Eylül 2019 tarihli resmi gazetede sözleşmeli 84 kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı kapsamında Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 84 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Personel alımı başvuruları 24 Eylül 2019'a kadar yapılabilecektir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.

PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLARI

4 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Muhasebe önlisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 BÜRO PERSONELİ ALIMI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Haberleşme önlisans programından mezun olmak, Halkla İlişkiler ve İletişim Sertifikasına sahip olmak.

12 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Herhangi bir lisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3 BÜRO PERSONELİ ALIMI

Herhangi bir lisans programından mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikasına sahip olmak.

5 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, (Temizlik ve mutfak temizliği vb. işlerde çalıştırılmak üzere) KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğal Gaz ve Isıtma, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Turizm Yönetimi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

2 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak, E veya D sınıfı Sürücü belgesine sahip olmak, SRC-2 belgesi yanında Psikoteknik belgesine sahip olmak.

3 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak, KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak

2 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Tarım alanının Bahçe Bitkileri veya Peyzaj dallarının birinden mezun olmak, KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

4 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek alanının Servis dalından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 65 puan almış olmak.

5 DESTEK PERSONELİ ALIMI

Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, İkram, İkram Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, alanında 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

2 DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ALIMI

Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.

1 DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ALIMI

Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

1 MİMAR ALIMI

Mimarlık lisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak

1 MÜHENDİS ALIMI

Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 MÜHENDİS ALIMI

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 TEKNİKER ALIMI

Elektrik önlisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 TEKNİKER ALIMI

Makine önlisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

1 TEKNİKER ALIMI

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans programından mezun olmak, KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2 TEKNİSYEN ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Haberleşme Sistemleri dalından mezun olmak.

1 TEKNİSYEN ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.

2 TEKNİSYEN ALIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak, Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

4 PROGRAMCI ALIMI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-Yazılım Geliştirme konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

-PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.

JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.

-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.

-Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

4 PROGRAMCI ALIMI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-Yazılım Geliştirme konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

-PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.

JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.

-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.

-Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

3 SİSTEM PROGRAMCISI ALIMI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

-VBScript, Shell Script ve PHP dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.

-MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Exchange 2010-2013 2016 ve Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

-VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,

-Temel ağ(Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,

-Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb...) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,

-Tercihen System Center Configuration Manager (SCCM) konusunda bilgi sahibi olmak,

-Tercihen; veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D)

düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir

İlan metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler