1. HABERLER

  2. İŞ İLANLARI

  3. İŞKUR İŞ İLANLARI

  4. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 18 Daimi İşçi Alacak! En Az İlköğretim ve Lise Mezunu
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 18 Daimi İşçi Alacak! En Az İlköğretim ve Lise Mezunu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 18 Daimi İşçi Alacak! En Az İlköğretim ve Lise Mezunu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu ile en az lise mezunu çeşitli branşlarda sürekli işçi alımları yapacak. Sürekli işçi alımı başvuru genel ve özel şartlarına dair detaylar My Memur haberde.

A+A-

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2019 yılı personel alımları kapsamında Rektörlük birimlerinde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu 18 sürekli işçi alımı ilanı yayımlandı. İşçi alımı ilanı 9 Eylül 2019 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Sürekli işçi alımları kapsamında genel ve özel şartları My Memur olarak sizler için hazırladık.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 12 Eylül 2019

09 Eylül 2019 tarihli ve 30883 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sürekli İşçi Alım ilanında aşağıda yer alan düzeltmeler yapılmıştır:

05.09.2019 tarihli ve E.769 sayılı ilgi yazımız ile Rektörlüğümüz birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için yayımlanan ilanda,

“BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR” başlıklı bölümde yer alan, “Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak” şartı kaldırılmıştır.

“İNŞAAT USTASI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR” başlıklı bölümde yer alan başvuru koşullarından 18-35 yaş arasında olmak ifadesi 18-40 yaş arasında olmak şeklinde değiştirilmiştir.

“ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR” başlıklı bölümde yer alan başvuru koşullarından 18-35 yaş arasında olmak ifadesi 18-40 yaş arasında olmak şeklinde değiştirilmiştir.

İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bağlı birimlerinde 4857 sayılı İ| Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İnşaat Ustası, Bahçıvan, Fırıncı, Makine Teknisyeni, Makam Şoförü, Şoför, Isıtma ve Havalandırma Operatörü, Teknik Bakım Elemanı, Mobilyacı, Arşiv Destek Elemanı ve Bilgisayar Teknolojileri Teknisyeni olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU YERİ

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

g) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

h) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

i) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

İNŞAAT USTASI ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yapı Dekorasyon, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sıhhi Tesisat, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık' sertifikalarına sahip olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BAHÇIVAN ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Peyzaj Planlama, Bitkisel Tasarım ve Peyzaj Uzmanlığı" sertifikalarına sahip olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

FIRINCI ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-45 yaş arasında olmak,

Fırıncı olarak en az 15 (Onbeş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek Fırıncı ustalık belgesine sahip olmak, Hijyen eğitimi sertifikasına sahip olmak İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MALİNE TEKNİSYENİ ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18 - 40 yaş arasında olmak,

Öğretim Kurumlarının Makine ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Makine Bakımcı, Çelik Kaynakçısı" sertifikalarına sahip olmak,

En az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MAKAM ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18 - 40 yaş arasında olmak,

En az 5 (Beş) yıllık Makam Şoförlüğü deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek Src 2 ve Src 4 Belgesine Sahip olmak En az D sınıfı ehliyet sahibi olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ŞOFÖR ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak 18-40 yaş arasında olmak,

En az 1 (Bir) yıllık Şoför olarak çalışma deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,

Src 2 Belgesine Sahip olmak,

En az E sınıfı ehliyet sahibi olmak,

Psikoteknik sertifikasına sahip olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZI OPERATÖRÜ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak,

En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sıhhi Tesisat, Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Isıtma ve Doğalgaz iç Tesisatçılığı" sertifikalarına sahip olmak Öğretim Kurumlarının iklimlendirme ve Soğutma ile ilgili bölümlerinden mezun olmak İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TEKNİK BAKIM ELEMANI ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak

Asansör Montaj Ustası olarak en az 5 (Beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,,

Öğretim Kurumlarının Makine ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Asansör Montajcısı" sertifikasına sahip olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

MOBİLYACI ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-40 yaş arasında olmak,

Mobilyacı olarak en az 10 (On) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,

Öğretim Kurumlarının Mobilya ve Dekorasyon ile ilgili bölümlerinden mezun olmak Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mobilya imalatçı" sertifikalarına sahip olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

ARŞİV DESTEK ELEMANI ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-35 yaş arasında olmak,

Kamuya ait bir projede Devvey Onlu Sınıflama Sistemine göre kataloglama ve sınıflama işlemlerinde çalıştığını SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,

Osmanlıca sertifikasına sahip olmak,

İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır .

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ TEKNİSYENİ ALIMI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise ve dengi okul mezunu olmak 18-30 yaş arasında olmak,

Öğretim Kurumlarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

En az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek,

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversiteler tarafından düzenlenen "Corel DRAW, Photoshop CS, Revıt Kullanıcısı, +Cad/Cam" Sertifikalarına Sahip olmak gerekiyor.

İlan metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler