Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara öğretim üyesi alımı yapıyor.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Ankara Üniversitesi belirlediği kontenjanlarda hizmet verecek Öğretim Üyesi alımları için geri sayımı başlattı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşullarında belirtilen niteliklere sahip kişiler için Öğretim Üyesi alımı yapıyor.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alınacak Bölümler

 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi: 2 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi
 • Eczacılık Fakültesi: 2 Profesör, 1 Doçent
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi: 1 Profesör, 1 Doçent
 • Fen Fakültesi: 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: 1 Doçent
 • Hukuk Fakültesi: 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi
 • İlahiyat Fakültesi: 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi
 • İletişim Fakültesi: 2 Profesör
 • Mühendislik Fakültesi: 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: 1 Profesör, 1 Dr. Öğretim Üyesi
 • Tıp Fakültesi: 10 Doçent, 10 Dr. Öğretim Üyesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi: 3 Dr. Öğretim Üyesi
 • Veteriner Fakültesi: 3 Doçent
 • Ziraat Fakültesi: 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi
 • Biyoteknoloji Enstitüsü: 2 Profesör
 • Kök Hücre Enstitüsü: 1 Dr. Öğretim Üyesi
 • Kalecik Meslek Yüksekokulu: 1 Dr. Öğretim Üyesi

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname,
 • Diplomalar,
 • Doçentlik belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • Fotoğraf (1 adet),
 • Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları,
 • Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge.

Üniversite’nin Personel Bilgi Sistemi üzerinden (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken “Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” başlıklı https://pbs.ankara.edu.tr/ adresinde yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Exit mobile version