1. HABERLER

  2. EĞİTİM HABERLERİ

  3. AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibakları Sıkça Sorulan Sorular
AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibakları Sıkça Sorulan Sorular

AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibakları Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF tarafından 2019-2020 öğretim yılı için intibak detaylarına dair tüm detaylar açıklandı. AÖF'de intibak sıkça sorulan sorular My Memur haberde.

A+A-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF tarafından “2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibakları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular”a dair tüm detaylar yayımlandı. AÖF tarafından 2019-2020 öğretim yılı İNTİBAK konusuna dair sekiz soru ve cevabın tüm detaylarını My Memur olarak hazırladık. İşte AÖF’de intibak detayları:

Ders intibakı ne demek?

Benim bölümümde yapılan değişikleri nereden görebilirim?

Ders intibakları neden yapılıyor?

Almam gereken derslerim değişmiş, hangi dersleri almam gerekiyor?

Kaldırılan ve isteğe bağlı açılan dersleri almalı mıyım?

Yeni eklenen derslerden sorumlu muyum?

Derslerimin kredileri değişmiş, benim kredilerim nasıl hesaplanacak, mezuniyetimi nasıl etkileyecek?

Ders intibaklarından sonra mezun duruma geldim, mezuniyet işlemlerim nasıl olacak?

Ders intibakı ne demek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki programlarda okutulan derslerde yapılan değişiklikler, ders intibakı olarak tanımlanmaktadır.

Ders intibakı; ders adı, ders kodu, dersin yarıyıl değişiklikleri, bir dersin başka bir ders ile değiştirilmesi, dersin kaldırılması ve yeni ders eklenmesi işlemleridir.

Benim bölümümde yapılan değişikleri nereden görebilirim?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarının yapıldığı bölümler (programlar), dersler ve yapılan işlemlerle ilgili açıklamaların bulunduğu 2019-2020 Öğretim Yılı Ders İntibak Tablosu, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısında yer almaktadır.

Öğrencilerimizin ders intibak tablosunu incelemeleri yararlarına olacaktır.

Ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Ders intibakları neden yapılıyor?

Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi doğrultusunda, Açıköğretim Sisteminde yer alan programların derslerinde öğrencilerimizi yakından ilgilendiren önemli yapısal güncellemeler yapılmaya devam edilmektedir. Bu amaçla 2019-2020 öğretim yılından itibaren geçerli olacak şekilde programların akademik koordinatörleri ve alan uzmanlarıyla yapılan uzun süreli çalışmalar sonucunda programlarda okutulan ders sayıları azaltılarak müfredatta önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen dersler çıkarılmış ve müfredattaki ders sayıları azaltılmıştır. 2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarına göre 15 lisans, 40 önlisans programı olmak üzere toplam 55 program güncellenmiştir.

Ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Almam gereken derslerim değişmiş, hangi dersleri almam gerekiyor?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarıyla birçok programdaki ders sayısı azaltılmış ve yapılan AKTS Kredisi Sınama Anketiyle krediler yeniden belirlenmiştir. Kayıt yeniletecek öğrencilerimiz ekle-sil sayfalarından ders seçimini yaparken güncel ders listesinde yer alan derslere ve kredilere göre derslerini seçmeleri gerekecektir. Ders seçimi yapacak öğrencilerimiz, 2019-2020 öğretim yılı kayıt yenileme tarihleri arasında ekle-sil sayfasında zorunlu derslerinin yanı sıra isterlerse ders listesinde isteğe bağlı açılan dersleri de isterlerse seçebilecektir. Öğrencilerimizin isteğe bağlı açılan dersleri mezuniyetleri için alma mecburiyeti bulunmamaktadır. İsteğe bağlı alınabilecek dersler ve ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Kaldırılan ve isteğe bağlı açılan dersleri almalı mıyım?

Öğrencilerimizin 2019-2020 öğretim yılında kaldırılan ve isteğe bağlı hale getirilen dersleri mezuniyetleri için alma mecburiyetleri bulunmamaktadır. İsteğe bağlı dersleri, 2019-2020 öğretim yılında seçmeyen öğrencilerimize SD harf notu verilecektir. Sorumlu Değil anlamına gelen “SD” harf notu genel not ortalamasını etkilemeden toplam kredi hesabına dahil edilmektedir. İsteğe bağlı açılan dersleri 2019-2020 öğretim yılında almak isteyen öğrencilerimize ise zorunlu derslerin yanında isteğe bağlı dersleri de alma imkânı verilecektir. 2019-2020 öğretim yılında kaldırılan ve isteğe bağlı hale getirilen dersler, son kez 2019-2020 öğretim yılında açılacaktır.

Öğrenciler; Genel Not Ortalamasını yükseltmek, Akademik yetkinliği geliştirmek, İsteğe bağlı dersin harf notunu ve kredisini diğer kurumlarda kullanmak  gibi amaçlarla 2019-2020 öğretim yılında isteğe bağlı açılan dersleri isterlerse seçebilecektir.

İsteğe bağlı dersi, 2019-2020 öğretim yılında seçip dönem sonunda DD ve üzerinde harf notu alan öğrencilerimizin harf notu ve kredisi, not durum belgesinde gösterilecek ve genel not ortalaması hesabına dahil edilecektir. İsteğe bağlı dersi, 2019-2020 öğretim yılında seçip dönem sonunda FF harf notu alan öğrencilerimizin harf notu SD’ye dönüşecektir. Kaldırılan dersten, 2018-2019 öğretim yılı ve öncesinde DD ve üzerinde not alan öğrencilerimiz, isteğe bağlı dersleri seçemeyecektir. Son olarak kayıt yeniletecek öğrencilerimiz için önemli bir uyarımız bulunmaktadır: Kayıt yenileme tarihleri arasında güncel ders listesine göre ilgili dönemde alabileceğiniz zorunlu dersler, Ders Seçimi (Ekle-Sil) sayfanızda yer alacaktır. Bu sayfadaki derslere göre ders seçimi yapmanız gerekmektedir. Zorunlu dersleriniz için seçim işleminizi öncelikli olarak yaptıktan sonra isterseniz mezuniyetiniz için alınması zorunlu olmayan isteğe bağlı dersleri de seçebilirsiniz. İsteğe bağlı alınabilecek dersler ve ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Yeni eklenen derslerden sorumlu muyum?

2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarında Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili programın yapısı, akademik kapsamı ve program çıktıları ile yeterli düzeyde örtüşmeyen dersler çıkarılmış ve müfredattaki ders sayıları azaltılmıştır. Bazı programlarda çıkartılan derslerin yerine öğrencilerin akademik yeterliği açısından daha uygun dersler eklenmiştir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerimizin kayıtlı olduğu programa eklenen “yeni” dersin okutulacağı yarıyıldaki derslerin en az birinden son harf notu DD ve üzeri bir not almış ise; intibakı yapılan dersten sorumlu tutulmayacaktır. Ders intibaklarının yapıldığı tarihteki not durum belgesinde yer alan derslere ve notlara göre ders intibakları yapılmaktadır. Ders intibaklarından sonra alınan dersler ve notlar, ders durumunu etkilememekte ve yeniden intibak işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca yeni ders intibakı ile kaldırılan ders intibakı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Derslerimin kredileri değişmiş, benim kredilerim nasıl hesaplanacak, mezuniyetimi nasıl etkileyecek?

Açıköğretim Sisteminde okutulan tüm dersler için, öğrencilerimizin dönem içinde derse ayırdığı süreye bağlı olarak AKTS Kredisi Sınama Anketine göre AKTS kredileri yeniden değerlendirilmiştir. Yeni AKTS kredileri, 2019-2020 öğretim yılı ve sonrasında ilk kez ya da tekrar alınacak dersler için uygulanacaktır. Tekrar edilen bir dersin son harf notu ve kredisi dikkate alınmaktadır. Ders intibaklarından önce AKTS kredisi değiştirilen bir dersten DD ve üzerinde harf notu almış öğrencilerimizin ise daha önce almış olduğu dersinin kredisi aynı kalacak olup geçmişe yönelik kredisinde değişiklik olmayacaktır.

Ayrıca ders intibaklarından sonra öğrencilerimizin sorumlu olmadığı dersler için verilen SD harf notu da mezuniyet için gerekli toplam AKTS kredisi hesabına dahil edilmektedir. Mezuniyet şartı ise değişmemiş olup; önlisans programlarında en az 120, lisans programlarında en az 240 AKTS kredi alan, tüm zorunlu derslerinden başarılı olan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer mezuniyet şartlarını yerine öğrencilerimiz mezuniyete hak kazanacaktır. Ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Ders intibaklarından sonra mezun duruma geldim, mezuniyet işlemlerim nasıl olacak?

İlk olarak 2019-2020 öğretim yılında yapılan ders intibaklarından sonra alabileceği zorunlu ve/veya isteğe bağlı dersi kalmayıp mezun duruma gelen öğrencilerimizi tebrik ederiz. Bu öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri, 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinden sonra gerekli kontroller tamamlanınca yapılacaktır. Ders intibaklarından sonra alabileceği zorunlu dersi bulunmayıp sadece Güz Döneminde en az bir adet isteğe bağlı dersi bulunan öğrencilerimizden;

- Güz Döneminde herhangi bir isteğe bağlı dersini seçmeyerek mezun duruma gelecek öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri, 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinden sonra

- Güz Döneminde isteğe bağlı dersini seçip kayıt yeniledikten sonra mezun duruma gelecek öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri ise 2019-2020 öğretim yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav tarihlerinden sonra gerekli kontroller tamamlanınca yapılacaktır.

Ders intibaklarından sonra alabileceği zorunlu dersi bulunmayıp sadece Bahar Döneminde en az bir adet isteğe bağlı dersi bulunan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri de Güz Döneminde olduğu gibi aynı şekilde yapılacaktır. Ders intibaklarıyla ilgili tüm sorularınız cevapları, aosdestek.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler