Avea İçişleri Kamu Mini Tarifesi Tarife Bilgisi

İçişleri Kamu Mini Tarifesi Tarife Bilgisi Detaylar Katılım Başvuru ...

1969
Daha Fazla Göster

Avea İle İçişleri Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokole Göre Kamu Mini Tarifesi Bilgisi Şöyle;

İçişleri Kamu Mini Tarifesi Tarife Bilgisi

Ayda sadece 15 TL’ye her yöne 250 DK, grup içi 5400 DK, her yöne 250 SMS ve 250 MB cepten internet keyfi!

Ücretlendirme İçişleri Bakanlığı çalışanlarına özel İçişleri Kamu Mini Tarifesi

İndirimli Tarife Ücreti*                15 TL

Tarife Ücreti**                20 TL

Aylık Ücretsiz Yurt İçi Her Yöne Konuşma             250 Dk

Aylık Ücretsiz Yurt İçi Grup İçi Konuşma***        5400 Dk

Aylık Ücretsiz Yurt İçi Her Yöne SMS       250 SMS

Aylık Ücretsiz Yurt İçi Cepten İnternet   250 MB

 Ücretsiz Konuşma Süresi Bitiminde Yurt İçi Her Yöne Konuşma                30 Kr/DK

SMS       30 Kr/SMS

MMS      0,99 TL/MMS

Ücretsiz Cepten İnternet Kullanımı Bitiminde Yurt İçinde             0,00492 Krş/KB

(*)İndirimli tarife ücreti, her yıl Ekim ayında en fazla TÜFE oranında güncellenecektir. İndirimli tarife ücreti, tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Avea, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup, ilk 60 gün içinde 12 fatura dönemi boyunca Avea’nın faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için, 12 fatura dönemi boyunca geçerlidir. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren yeni taahhüt vermemiş müşteriler için taahhütsüz tarife ücreti geçerli olacaktır.

(**) Tarife ücreti tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Avea, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup taahhüt vermeyen müşterilerimiz için geçerlidir. Söz konusu tarife ücreti, her yıl Ekim ayında en fazla TÜFE oranında güncellenecektir. 

(***) Tarife kapsamındaki grup içi konuşma süreleri, yurt içi olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Mini, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu Maksi ve Kamu Mega Tarifeleri yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır.

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

Tarifeye yalnızca İçişleri Bakanlığı, SGK veya JGK çalışan kimliğiyle veya İçişleri Bakanlığı Tarifelerine kayıtlı müşterilerin referansıyla kayıt olunabilir.

Tarife, yeni hat tesisi, numara taşıma, Avea/GPO faturalı ve faturasız tarifelerinden geçişe açık olacaktır.

Tarifeye faturalı İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Midi, Kamu Maksi  ve Kamu Mega Tarifelerin’den direkt geçiş yapılabilir.

Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yapan müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, söz konusu fatura döneminde 15 günden fazla kullanım yapıldığı takdirde ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığı takdirde ise ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatörlere numara taşıma ve hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya ise tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır.

Tarife kapsamında sunulan yurt içi veri kullanım hizmeti sadece WAP APN ve internet APN üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. Tarife kapsamında sunulan cepten internet kullanım hakkını aşan yurt içi cepten internet kullanımları 0,00492 Kr/KB üzerinden ücretlendirilir. AVEA, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve Avea ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Söz konusu ücretsiz dakikalar, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme dakika başına 32,75 kuruştur. Tarife kapsamında sunulan grup içi 5400 dakika, yurt içi olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Mini, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu Maksi ve Kamu Mega Tarifeleri yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki grup içi dakikalar tükendiğinde kullanımlar her yöne dakikalardan düşer, her yöne dakikalar da tükendiğinde ücretlendirme dakika başına 32,75 kuruştur.

Tarife kapsamında sunulan SMS’ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki SMS’ler, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını ve WAP üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS’ler 444 ile başlayan numaralara yapılan gönderimleri, 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri ve web üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini de kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne SMS’ler tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 32,75 kuruştur.

Başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yapıldığı takdirde, tarifeler kapsamındaki dakikalar, SMS’ler ve internet hakkı silinecektir.

Tarife kapsamında sunulan ve bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan haklar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Tarife kapsamındaki haklar devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.

Tüm fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.

Tarifenizde internet ya da internet paketiniz yoksa cepten internet kullanım ücretleri için linkini tıklayınız.

Taahhüt Detayları

Tarifeye kaydolan müşteriler, tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün içerisinde SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla 12 fatura dönemi boyunca Şirketimizce sunulmakta olan faturalı tarifelerde kalacaklarına dair taahhütte bulunabileceklerdir. Taahhüt kapsamındaki aylık indirimli tarife ücreti müşterinin taahhüt verdiği fatura dönemi itibariyle verilmeye başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca geçerli olacaktır.

SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555’e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir.

Tarifenin aylık ücreti 20 TL’dir. Tarifeye SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla taahhüt veren müşteriler için tarifenin aylık ücreti 12 fatura dönemi boyunca 15 TL olacaktır. İndirimli tarife ücreti, her yıl Ekim ayında en fazla TÜFE oranında güncellenecektir. 

Tarifeler kapsamında 12 ay Avea’nın faturalı tarifelerinde kalma taahhüdü veren müşteriler için, 12 fatura döneminin bitiminden itibaren güncel taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır. Ancak, yeniden taahhüt vermek isteyen müşteriler SMS aracılığıyla taahhüt verip tekrar 12 fatura dönemi boyunca ilgili dönemde geçerli olan indirimli tarife ücretinden yararlanabilecektir.

12 fatura dönemi boyunca tarifede kalacağına dair taahhüt verip, ilk 12 fatura dönemi içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan ve şirketimizce sunulmakta olan faturasız tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına toplam yararlandığı indirim tutarı ile taahhüdü sonlandırdığınız an itibariyle kalan ay kadar indirimli tarife ücreti arasında daha düşük olan tutar yansıtılacaktır. Taahhüde uyulmazsa yararlanılan toplam indirim ile kalan ay ücretler toplamından müşteri lehine olanı yansıtılır.

Tarifeye taahhüt verip sonrasında Şirketimiz faturalı tarifelerine geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak tarifeler kapsamında taahhüt karşılığı sunulmakta olan aylık ücret indirimleri devam etmeyecektir.

Tarifeye taahhüt verip 12 fatura döneminden sonra hatlarını iptal etmeleri/iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, AVEA/GPO faturasız tarifelerine geçiş yapmaları durumunda müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır.

Tarifelerin herhangi birinde 12 fatura dönemi boyunca kalma taahhüdünde bulunan müşterilerimiz 12 fatura dönemi bitmeden İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Midi, Kamu Maksi  ve Kamu Mega Tarifelerine geçiş yaptıkları durumda; indirimli taahhütlü ücretlerden yararlanılmak istenirse geçiş yapılan tarifede tekrar 12 fatura dönemi için taahhüt verilmesi gerekmektedir, bir önceki taahhüde ait indirim geçiş yapılan yeni tarifede devam etmez. 12 fatura dönemi boyunca Avea’nın faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerin taahhüt sürelerinin bitmesinin ardından tekrar taahhüt verilmemesi durumunda taahhütsüz güncel tarife ücretleri geçerli olacaktır.

Avea Diğer Teklifler İçin Tıklayınız.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Avea İçişleri Kamu Mini Tarifesi Tarife Bilgisi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!