1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Bakanlıktan 4-b li Sağlık Personel Sigorta Kesintisi Hakkında Duyuru
Bakanlıktan 4-b li Sağlık Personel Sigorta Kesintisi Hakkında Duyuru

Bakanlıktan 4-b li Sağlık Personel Sigorta Kesintisi Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 4-b li Personel Sigorta Kesintisi ile ilgili duyuru yayımladı.

A+A-

TC

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

 

Sayı : 13421922/869

Konu : 4/B personel sigorta kesintisi

 

...... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Başkanlığımıza intikal eden çok sayıda yazıdan, Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde 657 sayılı Kanun 4/B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personellerin dilekçe vererek 15/01/2012 tarihinden önce döner sermayeden yapılan ödemelerden kesilen sigorta primlerinin iadesini talep ettikleri ve Genel Sekreterliklerce yapılacak işlem konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır. Yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun prime esas kazançlar başlıklı 80 inci maddesinde prime esas kazançlar belirlenmiş ve Kanunda prim ödenmeyecek istisnalar tek tek sayılmış bulunmaktadır. Buna göre sözleşmeli personele yapılan ek ödemenin prime esas kazanca dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek madde 9;

 

“Ek Madde 9- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

 

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Hükmünü içermektedir.

Aynı şekilde 666 sayılı KHK mn 8 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 9 un yürürlük tarihi 15/01/2012 olarak belirlenmiştir.

 

Öte yandan 10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı '’‘‘Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”m 1 inci maddesinin 6 ıncı bendi ile “Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşme ücretlerine ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı’'’ hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile yukarda yer verilen hükmün yürürlük tarihi de 15/01/2012 olarak belirlenmiştir.

 

 

Diğer taraftan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (c) bendi

ile;

“4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 3 75 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 3 75 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. ” ibaresi “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. ”

 

şeklinde değiştirilmiş ve bu hükmün yürürlük tarihi de yine 15/01/2012 olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile sözleşmeli personele yapılan ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Ancak 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine istisna getiren bu mevzuat düzenlemeleri 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla ilgili düzenlemeler söz konusu tarihten sonra yapılan ödemeleri kapsamakta olup 15/01/2012 tarihinden önce yapılan kesintiler üzerinde bu hükümlerin uygulama imkanı bulunmadığından mezkur tarihten önce döner sermayeden yapılan ödemelerden kesilen sigorta primlerinin iadesinin mümkün olmadığı hususunda,

 

Bilgilerini ve gereği ile konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulmasını rica ederim.

Faruk DUYMUŞ

Kurum Başkanı a.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

DAĞITIM:

88 Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

Duyuru metni için TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.