Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Batman Üniversitesi belirlediği kontenjanlarda daimi olmak üzere öğretim üyesi alımı yapıyor.

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Batman Üniversitesi, 9 farklı fakültede çalıştırılmak üzere 22 öğretim üyesi alımı yapıyor.

Batman Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda belirlediği kontenjanlarda öğretim üyesi alımı yapıyor.

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Bölümleri

 • Fen Edebiyat Fakültesi: 1 Profesör, 5 Doçent, 1 öğretim Üyesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: 1 Doçent
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 2 Doçent
 • Mühendislik Fakültesi: 1 Öğretim Üyesi
 • İslami Bilimler Fakültesi: 5 Doçent
 • Sağlık Yüksekokulu: 1 Doçent
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu: 1 Doçent
 • Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu: 2 Öğretim Üyesi
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: 1 Profesör, 2 Doçent

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Özgeçmiş,
 • Öğrenim Belgeleri,
 • Yayın Listesi,
 • Hizmet Belgesi,
 • Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3, Profesör kadrosuna başvuranlar EK-3 ve EK-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir),
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Fotoğraf. (2 adet),
 • Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

Genel Açıklamalar

İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (CD/DVD/USB) dosyayı,

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (CD/DVD/USB) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Kadıköy Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Exit mobile version