1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı İlan Metni
Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı İlan Metni

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı İlan Metni

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı İlanı Yapacak. Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı Başvuru tarihi ise 1 Ekim 2014 yani Bugün başlıyor

A+A-

T.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü, adedi, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet Sanavi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama vapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

SIRA

NO

BÖLÜMÜ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

İstatistik

4

GÎH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

S

 

Hukuk Fakültesi

1

GİH

Sanavi ve Teknoloji Uzman Yrd.

S

3

Endüstri Mühendisliği

3

GÎH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

4

Makine Mühendisliği

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

5

Bilgisayar Mühendisliği

3

GİH

Sanavi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

6

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

7

Kimya Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

e

İnşaat Mühendisliği

2

GİH

Sanavi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

9

Elektrik Mühendisliği

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

10

Gıda Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

11

Çevre Mühendisliği

1

GİH

Sanavi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

12

Yazılım Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

13

Mekatronik Mühendisliği

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

s

TOPLAM

25

 

A)             SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1)                          657           sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak.

2)                                                    Üniversitelerin       en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen vurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurulularından mezun olmak.

3)                                                    ÖSYM    tarafından (A) grubu kadrolar için 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P7, istatistik bölümü mezunu adaylar için P25 ve hukuk fakültesi mezunu adaylar için P21 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4)                               01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşım doldurmamış olmak (1 Ocak 1979 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B)             BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Başvurular. 17/10/2014 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık mtenıet sitesinde () veya (yayımlanan ^Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarım ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini), elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2)       Bakanlığımız internet sitesinde veya Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara

uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3)                          Giriş          sınavım kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe avkın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama lan yapılmaz. Bunların atamalaıı yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Aynca. bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıklan kuru mİ arına bildirilir.

C)           SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONT LARI YE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)                             Giriş        sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2)                             Sözlü      sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati: sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık ınternet sitesinde (www.sanavı.eov.tr> veya (http://personel.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ılaıı edilecektir.

3)                             Sınava   başvuran ve katılma şartlarım taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı avn yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4)                                      Sınavda,         adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfiıs cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile başvuru sırasında kullanıcı adı ve şifresini kullanarak almış oldukları "Sınav Kimlik Belgesinin bir çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5)                                 Sınav konulan;

Mühendislik grubu:

a)            Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.

b)            İkincil alan; Mikro İktisat. Makro iktisat. Türkiye Ekonomisi. İşletme Yönetimi ve Politikaları. Kamu Mâliyesi, Temel Hukuk Bilgilen,

Hukuk grubu:

a)            Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b)            İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat. Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Polıtıkalan. Kamu Mâliyesi

İstatistik grubu:

a)            Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,

b)            ikincil alan Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikalan, Kamu Mâliyesi, Temel Hukuk Bilgilen.

6)            Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından:

a)            Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)            Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)             Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandıncılığı,

d)            Genel yetenek ve genel kültürü,

e)             Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Yönlerinden değerlendirilerek, avn ayrı puan venlmek suretiyle gerçekleştinlecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde vazıh özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7)                             Sözlü      sınav puanı, adayın giriş sınavı başan puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması başvuru bölümlerine göre ayrı avn yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yansı kadar yedek aday belirlenerek giriş sınavım asil ve yedek olarak kazananlar. Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

8)                                      Adaylann_     Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başan sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların haklan sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iiç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başan sırasına göre atanırlar.

Kamuoyuna duyurulur

Sınavla ilgili olarak;

(0312) 20İ 57 08

(0312) 201 57 16

(0312) 201 57 48 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.