Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik! 28 Mayıs 2019

BES Devlet katkısı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 29 Mayıs 2019 tarihli resmi gazetede yapılan teknik değişikliklere dair detayları My Memur haberde bulabilirsiniz.

54307
Abone Ol
Daha Fazla

29 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından BES yönetmelik değişikliği yayımlandı. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik detaylarını araştıran çalışanlar için resmi gazete metni şu şekildedir:

Bireysel Emeklilik Sistemindeki BES Devlet Katkısının En Az % 10’u Borsa’ya Yatırılacak

5 Şubat 2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin “Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi” maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gelmek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “numaralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin geçici “Başlangıç devlet katkısı” maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi”

GEÇİCİ MADDE 7 – 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır.”

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek veya taahhüt edilecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız veya erken ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 28 Mart 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Değişiklik Tam Metni İçin Tıklayınız:

pdf.jpg

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!