Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri ve birimleri hakkında tüm detaylar mymemur.com.tr'de!

61334
Daha Fazla Göster
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ne İş Yapar? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri Nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri ve yetkileri 29 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren 644 sayılı kanun hükmünde kararname ile son halini almıştır. Aynı kararnamede Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri de belirtilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışmasını sürdüren çevre ve şehircilik işleriyle ilgili olarak sorumlu tutulan bakanlık 3 Mayıs 1920’de kurulan Bayındırlık Bakanlığı’yla 13 Ekim 1923’te kurulan İmar ve İskân Bakanlığının 1983 yılında aynı çatı altında toplanmasıyla görevleri birleştirilmiştir. Tam olarak günümüzdeki ismini ise 29 Haziran 2011 tarihinde almıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri ise:

 • Yerleşmeye, çevreye ve devamlı yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek,
 • Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak.
 • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak bu konudaki işlemleri yürütmek,
 • Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek, her alanda çevre kirliliği kontrollerini yapmak,
 • Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak,
 • Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, millî güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri prosedürlere göre uygulamak,
 • Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak,
 • Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dahil mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak,
 • Yapılarda enerji verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek,
 • Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dahil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek,
 • Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulmasını desteklemek,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
 • Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
 • Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
 • Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek.
 • Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Görevleri Nelerdir?

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Görevleri Nelerdir?
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Görevleri Nelerdir?

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri, Bakanlık bünyesinde bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri de 644 sayılı KHK ile belirlenmiştir. Türkiye genelinde Bakanlığa ait olan görev ve yetkilerin büyük bir bölümü bu birim tarafından yürütülür.

 • Çevre kirliğinin önlenmesi hakkındaki mevzuatın hazırlanması, standartların belirlenmesi, çevre kirliliğine dair fikir bildirilmesi
 • Hava kirliliğinin, gürültünün azaltılması ile hava kalitesinin korunması adına hedefler ve ilkeler belirlenmesi
 • Temiz üretim yapılması ve entegre kirlilik engelleme çalışmaları ile ilgili mevzuatların hazırlanması, stratejilerin belirlenmesi
 • YEKA yani yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak kaydıyla yakıtların hava kirliliğine yol açmamasının ve enerji kaynaklarının temiz kullanılmasının sağlanması
 • Serbest bölgeler de dahil olacak şekilde Türkiye genelinde hava kirliliği, titreşim ve gürültü ölçütlerinin tespit edilmesi
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik ile ilgili işbirliği yapılması
 • Çevre yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, bu konuda gerekli olan standartların belirlenmesi
 • Motorlu kara araçlarının egzoz emisyon ölçüm değerlerinin kontrolleri sırasında gözetilecek olan mali, idari ve teknik esasların belirlenmesi
 • Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması, kirliliğinin engellenmesi ile ilgili usul ve esasların tespiti, uygulanması, çevrenin korunmasında etkili en uygun teknolojilerin belirlenmesi, bu amaçla açılacak tesislerin özelliklerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması – aldırılması
 • Kimyasalların ve atıkların yönetimi konularında hedeflerin ve politikaların belirlenmesi
 • Atık su arıtma tesisleri ile ilgili kriterlerin ilgili diğer bakanlıklarla beraber belirlenmesi
 • Atık yönetimi ile ilgili mevzuatların hazırlanması ve uygulamaların kontrol edilmesi
 • Atıkların ve tehlikeli atıkların taşınması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, uygulamaya geçirilmesi ve denetlenmesi
 • Yasaklanacak ya da kısıtlanacak olan çevre kirliliğine yol açan maddelerin ithalat ve ihracatı ile ilgili kriterlerin belirlenmesi ve uygulanması
 • Ülke genelinde uygulanacak olan çevre stratejilerinin ve eylem planlarının hazır hale getirilmesi
 • Ozon tabakasının ve iklim değişikliği konularının incelenmesi, plan ve politikaların belirlenerek, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olunması
 • Mahalli çevre kurullarının tüm çalışmalarının takibi, denetlenmesi ve gereken yönlendirmelerin yapılması
 • Bakanlığın görev alanı dahilinde olan yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm çalışmaların izlenmesi ve yürütülmesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanan görevlerin yerine getirilmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Birimleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Birimleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Birimleri
 • Altyapı ve Kentsel Dönüşü Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
1
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!