1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. CTE, İnfaz Koruma Memurlarının Kadroya Alınması ve Özlük Haklarının İyileştirilmesi TBMM’de
CTE, İnfaz Koruma Memurlarının Kadroya Alınması ve Özlük Haklarının İyileştirilmesi TBMM’de

CTE, İnfaz Koruma Memurlarının Kadroya Alınması ve Özlük Haklarının İyileştirilmesi TBMM’de

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE İnfaz Koruma Memurlarının “İKM” sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi TBMM’de.

A+A-

İnfaz Koruma Memurlarının “İKM” sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Kanun teklifine dair detayları My Memur olarak hazırladık ve gerek İKM’lerin gerek kanun tekliflerinde yer alan konuların gündem oluşturması adına haberimizi hazırladık.

Teklif ile ceza infaz memurlarının alacağı adalet hizmetleri tazminatının artırılması, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamına alınarak örgütlenme hakkından yararlandırılmaları ile fazla mesai ve yol tazminatı alabilmelerinin, iş yurtları kar payından faydalanmalarının, emekli olanlarının silah bulundurma yetkisi elde etmesinin, hususi pasaport alabilmelerinin ve sözleşmeli personel statüsündeki infaz ve koruma memurlarının kadrolu personel statüsüne geçirilmesinin sağlanması öngörülmektedir.

Hukuk sisteminin temel koruyucularından bir tanesi, yasalara uyulmaması halinde bir müeyyide ile karşılaşılacağı bilincidir. Bu bilincin ise en önemli koruyucusu özgürlüğü bağlayıcı cezaların uygulayıcıları olan ceza infaz koruma personelidir. Bu personel, hukuk sisteminin temel dayanağı olan müeyyidelerin uygulayıcısıdır. Bu bakımdan hukuk sisteminin olmazsa olmaz unsurlarından biri olan bu personelin; toplum düzenin korunması, suçlu ile masumun ayrılması ve cezasını çekmiş kimselerin topluma kazandırılması gibi bir toplum için hayati sayılacak görevleri vardır.

Toplum düzeninin sağlanması için en az polis, jandarma gibi koruyucu güç unsurları kadar çalışan, en az onlar kadar bu uğurda hayatını tehlikeye atan bu kimselerin şartlarının yeterince iyi olmadığı, hak ettikleri saygınlık ve özlük değerlerden uzak olduğu açıktır. Bu kanun teklifi ile cezalandırma ve yeniden topluma kazandırma süreçlerinin başrollerinde olan personelin haklarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Ceza infaz koruma personelin toplumsal saygınlığının neredeyse aynı işi yaptığı diğer güvenlik güçlerinden daha az görülmesi bir kenara, özlük hakları olarak da aynı işi yaptıkları, meslektaşları sayılan polis ve jandarma çalışanlarından oldukça geridedir. Örneğin polis, asker ve jandarma emekli personeli emekliliklerinde silah taşıma hakkında sahipken bu personele bu hak tanımamaktadır. Oysa tüm çalışma hayatları boyunca suçlularla iç içe olmak zorunda kalan bu kimselerin, emekli olduktan sonra bu suçlulardan bazıları ile günlük hayatta karşılaşması oldukça ihtimal dahilindedir. Böyle durumlarda İlgili personelin kendini güvende hissetmesi ve gerektiğinde kendini koruyabilmesi gerekmektedir.

Yine bu personelin yaklaşık altıda birinin sözleşmeli olarak istihdam ediliyor olması, sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında maaş, izin, mesai gibi farklılıkların derin olması, bu personelin kendini güvencede hissetmemesi ceza infaz koruma memurlarının derin sıkıntılarından biridir.

Kanun teklifi, zor koşullarda fedakarca görev yapan infaz koruma memurlarının şartlarının bir nebze iyileştirilmesi, benzer işleri yapan meslektaşları ile aynı veya yakın statü ve özlük hakkı seviyesine getirilmesi için verilmektedir.

İNFAZ KORUMA MEMURLARININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Maddesinin 2. Fıkrasının G bendinin d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, înfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca yüzde 20 ’sine”

MADDE 2- 4688 Sayılı Kanunun 15 maddesinin k bendi yürürlükten kaldırılarak aynı kanunun 5. Maddesinin 11. Bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“12. Ceza İnfaz Hizmetleri”

MADDE 3- 3717 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasında geçen “ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere ” ifadesi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 4- 4301 sayılı kanunun 8. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan “İşyurtlarında görevli personel,” ibaresi; “Ceza înfaz Kurumlarında Görevli Personel, ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- 6136 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinin B alt bendinde yer alan “e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,” ibaresinden sonra gelmek üzere,

“f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Müdür Yardımcısı, İnfaz Uzmanı, İnfaz Uzman Yardımcısı, İnfaz ve Koruma Şefi ve İnfaz Koruma Memurluğundan ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun 19’uncu sırası ve birinci sütununda yer alan “Ceza infaz kuramlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Denetimli serbestlik müdürlükleri dâhil)" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. Maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “birinci, ikinci” ibaresinden önce gelmek üzere “Kazanılmış hak aylığı bakımından ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 47: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak istihdam edilenler, altmış gün içinde aym unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Aynı unvanlı kadro olmaması halinde bu kadrolar kendiliğinde ihdas edilir. Bu memurların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerin belirlenmek değerlendirilir.”

MADDE 9- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür.

Kanun teklifi tam metni için tıklayınız:

pdf.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
1 Yorum
İlgili Haberler