1. HABERLER

 2. BİLGİ DEPOSU

 3. NASIL OLUNUR?

 4. Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?
Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Cumhurbaşkanı olmak, bir ülkenin en yetkili kişisi olmak demektir. Birçok kişinin hayallerini süsleyen bu işi yapmak için gidilmesi gereken uzun bir yol vardır. Detaylar mymemur.com.tr'de!

A+A-

Peki, cumhurbaşkanı nasıl olunur?  Cumhurbaşkanı olmak için hangi eğitimler alınmalıdır? Cumhurbaşkanı olmak için neler yapılmalıdır? İşte, merak edilen tüm bu soruların cevapları...

Cumhurbaşkanı Ne Demek?

Cumhurbaşkanı, yönetim biçimi cumhuriyet olan ülkelerde devletin en üst yönetim başkanına verilen addır. Her cumhuriyet yönetimi sistemi birbirinden farklı olduğu için her ülkenin cumhurbaşkanına verdiği görev, yetki ve sorumlulukları farklı olmaktadır. Örneğin parlamenter sistemi güçlü olan ülkelerde cumhurbaşkanının yetkisi sınırlı olmaktadır. Ülkenin yürütme yetkisi başbakan ve bakanlar kurulu üzerinde bulunmaktadır. Bu koşullarda olan ülkelerde cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu ve etkisi bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanı Olmak İçin Hangi Eğitimler Alınmalıdır?

Cumhurbaşkanı olmak için ön koşul Türk Vatandaşı olmakdır. Ayrıca cumhurbaşkanı olabilmek için kırk yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Yükseköğretim eğitimi almış ve yukarıda belirtilen şartları gerçekleştirmiş, aynı zamanda milletvekili seçilme yeterliliğine sahip herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir. Cumhurbaşkanı olmak için alınan üniversite eğitiminin hangi alanda olduğunun bir önemi yoktur. Cumhurbaşkanı adayı olan kişiler halk tarafından yeterli oyu alırsa cumhurbaşkanı olabilirler.

Cumhurbaşkanının Görev Süresi Ne Kadardır?

Cumhurbaşkanı olduktan sonra beş yıllık görev süreci başlar. Beş yıl sonunda aynı kişi yalnızca bir kez daha cumhurbaşkanı seçilme hakkına sahip olur. İki kez cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin bir daha cumhurbaşkanı olma şansı yoktur. Cumhurbaşkanı seçilen kişilerin varsa mecliste bulunan görevleri sona erer.

Cumhurbaşkanı Olmak İçin Hangi Aşamalar Geçilmelidir?

Cumhurbaşkanı olmak için gereken kriterler sağlanıyorsa cumhurbaşkanı olmak için yapılması ve geçilmesi gereken bir aşama bulunmaz. Ancak ülkemizde dışarıdan bağımsız olarak adaylığını koyan vatandaşlar tanınmadığı için ya da siyasi partilerin aday gösterdiği kişiler bulunduğu için yeterli oy alamazlar. Bu sebeple cumhurbaşkanı olmanın uzun yoldan ama ihtimali daha yüksek aşaması milletvekili olmaktan geçer. Milletvekili olmak için genç yaşta çalışmalar yapılır ve meclise girilirse sonraki yıllarda başbakan ve sonrasında ise cumhurbaşkanı olunabilir. Cumhurbaşkanı olmak için çok çalışılmalı ve girişken olunmalıdır. Başarılı bir çalışma hayatı ve düzgün bir siyasi yaşam sonrasında cumhurbaşkanı olunabilir. Unutmayın bir ülkeyi yöneten en üst düzey kişi olmak için uzun yıllar bıkmadan emek harcanmalıdır.

Cumhurbaşkanı Seçimi Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı olmak için var olan cumhurbaşkanının beş yıllık görevinin sona ermesi gerekmektedir. Var olan cumhurbaşkanının görev süresi sonunda genel halk oylaması yapılır. Genel oylamada, oyların salt çoğunluğunu elde eden aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Eğer seçimler sonunda salt çoğunluk sağlayan bir aday çıkmazsa, en yüksek oy alan iki aday arasında bir hafta sonraki pazar günü ikinci bir seçim gerçekleştirilir. Bu seçimde en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu seçim süresinin uzaması halinde var olan ve görevini tamamlamış olan cumhurbaşkanı geçici olarak görev yapmaya devam eder. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gerekli düzenlemeler anayasa ile belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri anayasanın 104. maddesine göre belirlenmiştir. Buna göre cumhurbaşkanının görev ve yetkileri şöyledir:

 • Yasama yılının ilk gününde mecliste açılış konuşması gerçekleştirmek
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirmek
 • Hazırlanan ve onaylanan kanunları yayınlamak
 • Kanunların gerekli incelemesini yapmak
 • Kanunlarda bir eksiklik varsa ya da düzeltilmesi istenen bir husus var ise meclise geri göndermek
 • Kanunlarda hukuka aykırı ya da Anayasa’ya uyuşmazlık durumlarında iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları gerekli yerlere atamak ya da görevde bulunan cumhurbaşkanı yardımcılarını ya da bakanları görevden almak
 • Üst kademede görev alacak olan kamu yöneticilerini gerekli görülen yerlere atamak ya da görevden almak
 • Atama ve görevden alma işlemleri ile ilgili gerekli belge ve evrakları düzenlemek, ilgili cumhurbaşkanlığı kararnamelerini düzenlemek ve yayınlamak
 • Ülke dışına, ülkeyi temsil edecek kişiler göndermek ve ülkeye girecek yabancı temsilcileri kabul etmek
 • Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
 • Anayasada yapılacak olan değişiklikleri ve gerekli kanunları gerek gördüğü durumlarda halk oylamasına sunmak
 • Ülkeyle ilgili milli güvenlik politikalarını belirlemek ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • Meclis adına TSK’nin Başkomutanlığı’nı temsil etmek ve TSK’nin kullanılması gereken durumları belirlemek ve karar vermek
 • Kişilerinn hastalık ve yaşlılık sebebi ile cezalarını hafifletmek ya da cezalarını kaldırmak
 • İlgili durumlarda cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlamak ve yayımlamak
 • Kanun ve anayasada bulunan atama ve seçme görevleri ile ilgili görevleri yerine getirmek ve bu görevlerden elde edilen yetkileri kullanmak
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin gerekli durumlarda yenilenmesini sağlamak
 • Genelkurmay Başkanının atamasını sağlamak
 • Milli Güvenlik Kurulu’nu toplamak ve bu kurula başkanlık etmek
 • Bakanlar Kurulu’nu toplamak ve olağanüstü hal ve ve sıkıyönetim ilan etmek
 • Kanun Hükmünde Kararname yayınlamak
 • Devlet Denetleme Kurulu’nun görevlendirmelerini yapmak, incelemek ve denetlemek
 • Yükseköğretim Kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini atamak

Cumhurbaşkanı Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Cumhurbaşkanı olmak için gereken özellikler şöyledir:

 • İstikrarlı olmalı
 • Hitap şekli yüksek olmalı
 • Düzgün ve etkili konuşmalı
 • En az bir dili etkin olarak konuşabilmeli
 • Düzgün giyinmeli ve görünüşüne dikkat etmeli
 • Çalışkan olmalı
 • Ülke ve dünya gündemini etkin bir biçimde takip etmeli
 • Okumayı ve yeni şeyler öğrenmeyi sevmeli
 • Bürokratik işlerden anlamalı ve gerekli belgeleri hazırlayabilmeli
 • İnsan ilişkileri kuvvetli olmalı
 • Özgüvenli olmalı, topluluk önünde rahat olmalı
 • Girişken olmalı
 • Kültür ve  bilgi birikimi konusunda donanımlı olmalı

Cumhurbaşkanının Sorumlulukları Nelerdir?

Cumhurbaşkanının üzerlerinde bulunan ve yerine getirmesi beklenen cezai ve hukuki alanda sorumlulukları bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının cezai sorumlulukları anayasanın 105. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı eğer bir suç işlerse hakkında soruşturma açılır. Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilir. Cumhurbaşkanının kendi hareketlerinden doğan hukuki bir sorumluluğu da vardır. Kişisel durumlardan dolayı ortaya çıkan suçlar özel hukuk ile çözülür. Eğer görevi sebebiyle ortaya çıkan bir suç var ise cumhurbaşkanı idarenin kusur sorumluluğu ilkesi ile idari mahkemede yargılanır.

Cumhurbaşkanı Nasıl Olunur?

Cumhurbaşkanı olmak için gerekli şartlar anayasanın 101. maddesi ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nda belirtilmiştir. 40 yaşını doldurmuş, üniversite mezunu, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, her Türk Vatandaşı cumhurbaşkanı olabilir. Genel seçim ile her beş yılda bir değişen cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir başkan ancak iki dönem görev yapabilir. Bununla birlikte halk oylaması sonucunda salt çoğunluğu alan kişi cumhurbaşkanı olarak göreve başlayabilir. Kişi cumhurbaşkanı olduğunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde anayasanın 191. maddesinde belirtilen andı içmek zorundadır.

Herkes Cumhurbaşkanı Olabilir Mi?

Üniversiteden mezun her kadın ve erkek Türk Vatandaşı, kırk yaşını doldurduğunda, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip ise cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilir. Cumhurbaşkanı olmak için başka hiçbir şart ve ön koşul bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanı Ne Kadar Kazanır?

Cumhurbaşkanı görev ve sorumlulukları göz önüne alındığında en yüksek maaş alan devlet yöneticisi olmaktadır. 2020 yılı itibariyle ortalama olarak cumhurbaşkanı maaşı 50 bin lira olmuştur.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.