Danıştay Başkanlığı Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Sözleşmeli 85 Personel Alacak

Danıştay Başkanlığı tarafından alım yapılacak en az lise mezunu 10 hizmetli, 15 şoför ve 60 zabıt katibi alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığında yayımlanan ilanın tüm detayları ve özel şartları için tıklayınız.

32258

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri gereği lise, önlinans, lisans mezunu 85 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

2016 KPSS B Grubu KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanı ve Danıştay tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda; 10 Hizmetli ve 15 Şoför hizmetinde çalıştırılmak üzere toplam 25 Destek Personeli alımı ve sözleşmeli personel pozisyonunda 60 adet Zabıt Katibi alımı yapılacaktır.

Başvurular nasıl yapılacak?

28 Haziran 2017 Çarşamba günü 9.00’da başlayacak olup, 04 Temmuz 2017Cuma günü 17.00’da sona erecektir. Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesinde temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen ilanda belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Başvurular şartları nelerdir?

657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. 31 Aralık 1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.

2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak gerekiyor.

Hizmetli olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları şu şekildedir:

En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Şoför hizmetinde çalıştırılacaklar için başvuru şartları şu şekildedir:

En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu E sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen D ve DE sürücü belgelerine sahip olan adaylar da başvurabilir.

Zabıt Katibi alım şartları şu şekildedir:

Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

Ayrıca en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek gerekiyor. Danıştay hizmetil ve şoför alım ilanı için TIKLAYINIZ. Danıştay zabıt katibi alımı için TIKLAYINIZ.

Exit mobile version