1. HABERLER

 2. BİLGİ DEPOSU

 3. NE İŞ YAPAR?

 4. Devlet Su İşleri Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?
Devlet Su İşleri Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Devlet Su İşleri Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Devlet Su İşleri'nin ismi sıkça duyulsa da tam olarak ne olduğu, ne iş yaptığı ve görevlerinin neler olduğu oldukça merak edilen bir konudur. Kısaltması DSİ olan bu kuruluşun amacı ve hakkında pek çok bilgiyi sizler için derledik.

A+A-

Devlet Su İşleri ne iş yapar? Devlet Su İşleri'nin Görevleri nelerdir? İşte tüm cevaplar...

Devlet Su İşleri Nedir?

Su, oldukça önemli bir yaşam kaynağıdır. Dolayısıyla devletler için de önemli bir konum teşkil etmektedir. İlk yerleşik düzene geçildiği zamanlarda hep su kenarlarının yerleşim yeri olarak seçilmesinden günümüze durum neredeyse hiç değiştirmemiştir, su hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Tarımın yani bolluğun temel besini de sudur. Dolayısıyla devletlerin su işlerinin yürütülmesi için bir birime ihtiyaç duyması da yine bu önemden kaynaklanmaktadır. Zira su işleri bir ülkenin hem ekonomisini hem dış politikasını etkiler.

Peki nedir bu Devlet Su İşleri? Devlet Su İşleri aslında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'dür ve kısaltması da DSİ'dir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmaktadırlar. Bu kurumun tarihsel sürecini inceledikten sonra önemini ve ne iş yaptıklarını yazımızda öğrenebilirsiniz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Tarihi

Türkiye'de su taşıma inşaatlarının yapımı Osmanlı Devleti zamanında vakıflar tarafından yürütülmekteydi. Su konusuna örgütlü ve düzenli bir çalışma şekliyle yaklaşılması görüşü ilk kez 1914 yılında eyleme geçmiştir. 1914'te Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü kurulması bu işin bir bakıma temeli olmuştur. Cumhuriyet döneminde de bu konunun üzerine gidilmiş olsa da 1925 yapılan bir müdürlük ekonomik sıkıntılar ve yetersizlikler nedeniyle bu işin hız kazanmasına önayak olamamıştır. Fakat 1930'lu yıllardan sonra su işleri konusunda kayda değer atılımlar gerçekleşmiştir.

Asıl konumuz olan Devlet Su İşleri ise yine bu gelişmeler ışığında ilk olarak 1953 ylında kurulmuş olup 1954 yılında teşkiilatlanmıştır. 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır. Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi'ne tabiidir.

Devlet Su İşleri’nin Geçmişten Bugüne Genel Müdürleri Kimlerdir?

Kuruluşundan bugüne sırayla şu kişiler genel müdürlük yapmıştır; Hikmet Turat, Süleyman Demirel, Orhan Göncüoğlu, Neşet Akmandor, Arif Onat, Hazim Tütüncüoğlu, Sebahattin Sayın, Haluk Ceyhan, Müfit Kulen, Timuçin Tümer, Sebahattin Sayın(ikinci kez), Ata Erol Enacar, Ferruh Anık, Raif Özenci, Özden Bilen, Özden Bilen(ikinci kez), Mümtaz Turfan, Raif Özenci(ikinci kez), Prof. Dr. Doğan Altınbilek, Mümtaz Turfan, Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mustafa Eldemir, Sailh Paşaoğlu, Prof Dr. Veysel Eroğlu(ikinci kez) Haydar Koçaker, İsmail Uğur, Akif Özkaldı, Ali Rıza Diniz, Murat Acu, Mevlüt Aydın, Kaya Yıldız (günümüzda halen)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kanunlardaki Yeri Nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tüm işlerini resmi olarak belirlenmiş kanunlara göre yürütür. Devlet Su İşleri kanunda şunları yapabilmekle yetkilendiriliştir:

 • Yeraltı suları nedeniyle kuyu açmak veya açtırmak
 • Yeraltı suyunu (tahsis) ayırma
 • Yerlatı sularına gelecek zararları engellemek
 • Arama, kullanma belgesi vermek

Devlet Su İşleri'nin Görevleri Nelerdir?

Devlet Su İşleri'nin anlatacağımız görevlerinin başında su işlerinin genel idaresini yürütmek gelmektedir.

 • Türkiye'de tüm su kaynaklarının yönetilmesi, kullanımı, planlanması, işletimi, geliştirilmesi
 • Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından en etkin biçimde kullanılması
 • Taşkınların önüne geçmek
 • Dere vb. akarsu kaynaklı toprak erozyonlarının engellenmesi
 • Baraj yapımı, baraj kontrolleri
 • Taşkınların önüne geçmek için çalışmalar yürütülmesi
 • Etkin ve yeni teknoloji sulama çalışmaları
 • Hidroelektirik enerji üretimi
 • Sulama tesisleri kurmak, sulama alanlarının bölümlerini belirten harita ve organizasyonu yapmak
 • Kendi tesislerinin zarar görmemesi için toprak kaymasına karşı ağaçlandırma faaliyetleri
 • Tesislerin yapımında gerekli mali olanakları saptamak ve gerektiğinde bakanlığa teklif vermek
 • Gerekli görülmesi halinde tesisleri gerçek veya tüzel kişilere devretmek için bakanlığa teklif vermek
 • Sudan enerji üretmek
 • Şehirlerde kullanılan içme suyunun temini ve idaresi
 • Kanalizasyon projeleri ve çalışmaları
 • Köyde kullanılan içme suları için bakanlık için çalışacak personel eğitimi
 • Ziraat alanında da kendisine çeşitli görevler düşen Devlet Su İşleri; ormanların nasıl, ne zaman, hangi alanda kullanılabileceğini ve ormancılıktan verim alma planları hazırlar. Bunun için gerekirse diğer ilgili bakanlıklarla iletişime geçebilir ya da bu alanda bakanlığa teklif verebilir.

Devlet Su İşleri’nin Teşkilat Yapısı

Merkez teşkilatı, bölge müdürlükleri ve işletmelerden oluşur. Bunun yanı sıra bir genel müdüre sahiptir.

Bu genel müdürün altında beş genel müdür yardımcısı yer alır.

Bölge müdürlükleri ise bir bölge merkez teşkilatına sahiptir. Burada da bölge başmühendislikleri ve kısım mühendisliklerinden oluşur.

Bölge müdürleri, o bölgenin genel müdürlerini temsil etmekle birlikte, bölgelerindeki çalışmalardan da genel müdürlüğe karşı sorumludurlar.

Genel Müdürlük merkez teşkilatında aşağıdaki birimler yer almaktadır:

 • Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı.
 • Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.
 •  Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı.
 • İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.
 • Atıksu Dairesi Başkanlığı.
 • Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı.
 • Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı.
 • Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı.
 • Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı.
 • İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı.
 • Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı.
 •  Teknoloji Dairesi Başkanlığı.
 •  Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı.
 • Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı.
 •  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 •  Personel Dairesi Başkanlığı.
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı.
 • Hukuk Müşavirliği.

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlükleri ve Kapsamları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait toplam 26 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Bu bölgelerin kapsadığı alanlar şöyledir:

1. Bölge Müdürlüğü: Marmara Bölgesi’nde yer almakta olup; Bursa, Yalova ve Kocaeli illerini kapsamkata

2. Bölge Müdürlüğü: İzmir, Uşak ve Manisa’yı kapsamaktadır

3.Bölge Müdürlüğü: Eskişehir, Adapazarı, Bilecik ve Kütahya’yı kapsamaktadır

4.Bölge Müdürlüğü: Konya, Niğde, Aksaray ve Karaman’ı kapsamaktadır.

5.Bölge Müdürlüğü: Ankara’dır. Çevresindeki Çankırı, Bolu, Çorum, Düzce ve Kırıkkale Şube Müdürlükleri’ne sahiptir.

6.Bölge Müdürlüğü: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsamaktadır.

7.Bölge Müdürlüğü: Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat illerini kapsamaktadır.

8.Bölge Müdürlüğü: Erzurum, Erzincan, Ağrı illerini kapsamaktadır.

9.Bölge Müdürlüğü: Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl illeri ile Erzincan ilinin Kemaliye ilçesini kapsamaktadır.

10.Bölge Müdürlüğü: Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş ve Van illerini kapsamaktadır.

11.Bölge Müdürlüğü: Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsamaktadır.

12.Bölge Müdürlüğü: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerini kapsamaktadır.

13.Bölge Müdürlüğü: Antalya ilini kapsamaktadır.

14.Bölge Müdürlüğü: İstanbul ve Gebze’yi kapsamaktadır.

15.Bölge Müdürlüğü: Şanlıurfa ve Mardin illerini kapsamaktadır.

16.Bölge Müdürlüğü: Mardin ve Şırnak illerinde faaliyet göstermektedir.

17.Bölge Müdürlüğü: Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde faaliyet göstermektedir.

18.Bölge Müdürlüğü: Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Konya illerinde faaliyet göstermektedir.

19.Bölge Müdürlüğü: Sivas ilini kapsamaktadır.

20.Bölge Müdürlüğü: Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerini kapsamaktadır.

21.Bölge Müdürlüğü: Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsamaktadır.

22.Bölge Müdürlüğü: Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsamaktadır.

23.Bölge Müdürlüğü: Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde faaliyet göstermektedir.

24.Bölge Müdürlüğü: Kars ilinde faaliyet göstermektedir.

25.Bölge Müdürlüğü: Balıkesir ve Çanakkale ilinde faaliyet göstermektedir.

26.Bölge Müdürlüğü: Artvin ilini kapsamaktadır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.