1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği! 11 Nisan 2019
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği! 11 Nisan 2019

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği! 11 Nisan 2019

11 Nisan 2019 Tarihli ve 30742 Sayılı Resmî Gazetede Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. 10 Ekim 2005 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

A+A-

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 2019 Tarihli ve 30742 Sayılı Resmî Gazetede “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ KADROLAR

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Müdür, İdare Müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;

1) Eğitim Uzmanı.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sayman, Raportör,

2) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Şoför.

d) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Savunma Uzmanı.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Bekçi, Hizmetli, Dağıtıcı, İtfaiyeci, Aşçı, Kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, Mühendis, Kütüphaneci, Programcı, İstatistikçi, Tekniker, Teknisyen, Kameraman, Hemşire.

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) En az bir yıl Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında görev yapmış olmak.

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü, İdare Müdürü ve Müdür kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Sayman, Ayniyat Saymanı, APK Uzmanı, Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Raportör, Araştırmacı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Raportör, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

ç) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yıl Şube Müdürü, İdare Müdürü, Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı, APK Uzmanı, Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Raportör, Araştırmacı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

f) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

g) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kameraman, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru, Veznedar, Şoför, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, İstatistikçi, Kütüphaneci ve Programcı kadrolarında görev yapmış olmak.

ğ) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bilgisayar sertifikası sahibi olmak ya da ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarından en az iki dönem bilgisayar dersi almış olduğunu belgelemek,

3) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci ve Aşçı kadrolarında görev yapmış olmak.

h) Memur, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Bilet Kontrol Memuru, Gişe Memuru ve Veznedar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci ve Aşçı kadrolarında görev yapmış olmak.

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci ve Aşçı kadrolarında görev yapmış olmak.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ŞARTLAR

Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacak olanlarda unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olma şartının yanında aşağıdaki şartlar aranır;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, Kütüphaneci ve İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olup, en az iki programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek.

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

e) Hemşire ve Kameraman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

YÖNETMELİK TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ:

pdf.jpg

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler