Diyarbakır Eğil Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı bünyesinde boş kadroların belirlenmesiyle ilk defa atanmak üzere Zabıta Memuru alımı yapıyor.

Diyarbakır Eğil Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı belirlenen kontenjanlara şartlara uyum sağlayana adaylar için Zabıta Memuru alımlarına başladı.

Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı bünyesinde Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS taban puanından KPSS P3 ile diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alımı yapıyor.

Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı Derecesi

 1. Derece Zabıta Memuru: 1 Kişi
 • Herhangi bir Lisan programından mezun olmak,
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Özel Şartları

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Tartılma ve ölçülme erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,
 • 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan muaf olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının kurum onaylı fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesi,
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • 3 adet biyometrik fotoğraf.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 04.08.2021’den 06.08.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Eğil Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Güngören Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı Yapıyor!

Exit mobile version