1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. Doğrudan Temin Usulü İle Frigrofirik Polyester Kasa Alımı
Doğrudan Temin Usulü İle Frigrofirik Polyester Kasa Alımı

Doğrudan Temin Usulü İle Frigrofirik Polyester Kasa Alımı

4734 Sayılı Kanunun 22/d md. gereğince Doğrudan Temin Usulü İle Frigrofirik Polyester Kasa Alımı

A+A-

T.C.MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı 28.08.2014 Saat 10:00 da 4734 Sayılı Kanunun 22/d Maddesi Gereğince Doğrudan Temin Usulü ile  3 Adet Frigofirik Polyester Kasa  Alımı Yapacaktır.

İlanın detayları ;

İŞİN ADI :   FRİGROFİRİK POLYESTER KASA ALIMI
İLAN TÜRÜ ve USULÜ:   DOĞRUDAN TEMİN - Doğrudan Temin Alımları
 
İDARE ADI:   İstanbul Ted.Blg.Bşk.lığı (3 No.lu İhale Kom.Bşk.lığı)
ADRESİ:   SİRKECİ-İSTANBUL
TELEFON VE FAX NUMARASI:   +90 212 514 00 10 - +90 212 514 00 20
 
MALIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ:   Malın niteliği ve türüne ait bilgiler ihale dökümanında belirtilmiştir.
MİKTARI:   3    ADET
MALIN TESLİM YERİ:   MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Hasdal Ekmek Fab.K.lığı
MALIN TESLİM TARİHİ/TARİHLERİ:   30 (otuz) takvim günü içerisinde montajlı vaziyette defaten teslim edilecektir.
İhalenin YAPILACAĞI YER:   MSB İSTANBUL TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI GENEL MALZEME VE HİZMET TEDARİK KISMI İHALE SALONU
İhalenin TARİH VE SAATİ:   28/8/2014-10:00
 
İHALE İLANI METNİ  
FRİGROFİRİK POLYESTER KASA ALIMI DOĞRUDAN TEMİN İLANI
1. Dosya No : 39
2. İhale Komisyonunun : MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Gn.Mlz. ve Hiz.Ted.Ks.
a. Adresi : Sirkeci/ İSTANBUL
b. Telefonu : 0 (212) 514 00 10’dan 2145
3. İhalenin :
a. Tarih ve Saati : 28 Ağustos 2014 Saat : 10:00
b. Yapılacağı Yer : Gn.Mlz. ve Hiz.Ted.Ks. İhale Salonu Sirkeci /İSTANBUL
4. İhale Konusu Alım İşinin :
a. Niteliği Türü Miktarı : Frigrofirik Polyester Kasa, 3 Adet
b. Teslim Yeri : MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Hasdal Ekmek Fab.K.lığı
c. İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe
başlanacaktır.
ç. İşin Süresi : 30 (otuz) takvim günü içerisinde montajlı vaziyette defaten
teslim edilecektir.
5. Tedarike İlişkin Hususlar :
a. Teklif vermek isteyen istekliler ihale komisyonunda işe ait dokümanları okuyarak inceleyecektir. İstediği taktirde bir nüshasını alabilirler. İhale Dökümanı belgegeçerle gönderilememektedir. İsteklilerin idareye gelip dokümanı incelemesi, birim fiyat teklif mektubunu ve teklif cetvelini idareden almaları gerekmektedir.
b. Teklif vermek isteyen istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat yatırarak, teklif zarfıyla birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. (Teminatı yetersiz olan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir ;
- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya alım tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
c. Dokümanda öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerde yer alan eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasında Alım Heyeti yetkilidir.
6. Alımı yapılacak Frigrofirik Polyester Kasa Hasdal Ekmek Fab.K.lığı tarafından belirlenecek muayene heyeti tarafından fiziki muayenesi yapılarak teslim alınacaktır.
7. Teklifin değerlendirilebilmesi için teklif mektubunun teklif vermeye yetkili bir şahıs tarafından doldurulması, teklif kapsamında sunması gereken belgeleri teminat mektubu / makbuzu ile birlikte kapalı zarfın (Zarfın yapıştırılan yüzüne firma kaşesi basmalı ve imzalamalı,ön yüzüne ise firma bilgileri,teklifin verileceği ihale komisyonunun adı ve teklif verilen işin adı yazılmalıdır.) içine konularak 28/08/2014 günü saat 10:00’a kadar MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Gnl.Mlz. ve Hiz.Ted.Kısmına (Sirkeci/İSTANBUL) ulaştırılması gerekir.
8. Alım Heyeti son teklif verme saatinden sonra verilen teklifleri kabul edip etmemekte serbest ve yetkilidir.
9. Yukarıda belirtilen gün ve saatte teklifler katılan istekliler veya temsilcileri huzurunda zarflar açılarak fiyatlar açıklanacaktır. Yetkilendirilen alım heyeti tüm isteklilerden veya eşit fiyat sahiplerinden yeniden teklif istemeye, açık eksiltme yapmaya yetkilidir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.