Doğum Yapan Memur Hangi Ödemelerden Yararlanır?

Devlet kurumlarında memur olarak görev yapan kişiler birçok haktan faydalanabilmektedir. Peki doğum yapan memur hangi ödemelerden faydalanabilmektedir?

77565

Doğum Yapan Memur Hangi Ödemelerden Yararlanır?

Doğum Yapan Memur Hangi Ödemelerden Yararlanır?

Doğum Yapan Memur Hangi Ödemelerden Yararlanır? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personelleri, ister sözleşmeli olsun isterse memur olarak atanmış olsun birçok farklı haklara sahiplerdir. Bu haklardan biri de doğum yapılması neticesinde alınan ödemelerdir.

Bu durum ilgili kanunun ilgili maddesinde şu şekilde belirtilmektedir; “Türk vatandaşlarına,  birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

Ayrıca yapılan bu doğum yardımı herhangi bir sebep ile vergi kesintisine uğratılamaz ve borç olarak sayılamaz. İlgili maddeden de anlaşılacağı gibi doğumu gerçekleşen çocuğun ilk çocuk, ikinci çocuk veya üçüncü çocuk olması gibi durumlarda farklı miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Bu doğum ödemeleri dışında, doğum yapan kişileri, başka herhangi bir sebep ile doğum ödemesi yapılmamaktadır.

Hamilelik Dönemindeki Memurlar için Haklar Nelerdir?

Hamilelik Dönemindeki Memurlar için Haklar Nelerdir?

Doğum Yapan Memur Hangi Ödemelerden Yararlanır? Devlet kurumlarında memur olarak görev yapan kişilerin, hamilelik durumlarında farklı izin hakları bulunmaktadır. Bu durumda yapılan ödeme iş göremezlik ödeneğidir. Bu ödenek aynı zamanda kaza veya hastalık durumlarında da yapılmaktadır.

Memur olarak görev yapan kadın çalışana için iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 günü kapsayan bir prim ödemesi yapılmış olmalıdır. Aksi halde iş göremezlik ödeneği verilememektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği, kadının halime olduğu ve çalışamayacağı zaman dilimini kapsayan her gün için verilmektedir. Ayrıca bu kişilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplamda 16 haftalık bir doğum izni de bulunmaktadır.

Hamile Memurlar Ne Kadar Çalışırlar?

Exit mobile version